پرش به محتوا

غازيان ٚ پۊرد

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن غازيانˇ پۊرد أجي)
غازيان ٚ پۊرد
کۊللي ايطلاعات
بنا نؤع
مکان
ايداري منطقه
کيشور
کار
مۊهم نۊکته‌ئن
رسمي واگۊدن
۱۹۳۷ ویرایش مقدار در Wikidata
أندازه‌ئن
طۊل
۲۱۰ متر (fa) ترجمه[۱] ویرایش مقدار در Wikidata
فني جۊزئیات
ماده‌ئن
بتن (fa) ترجمه[۱] ویرایش مقدار در Wikidata
طراحي ؤ چأگۊدن
معماري سبک
باخي ايطلاعات
مۊختصات
Map

غازيان ٚ پۊرد ايته جه گيلان ؤ أنزلي تاريخي أثران ؤ دئني جيگایان ايسه کي أنزلي غازيان ٚ محل ٚ دۊرۊن نهأ. قديم ٚ زمات أ پۊرد وابؤستي ؤ جؤر شؤيي ؤ اۊن جير پاراخۊت ؤ لۊتکا دوار گۊدي ولي هأسأ دئه اۊ رؤگا کارأگيته نبه. أ پۊرد ٚ ورجه ایته پيله پۊرد چأگۊدئد ؤ دئه اۊ قديمي پۊرد ٚ سر ماشین نيشه ؤ ويشتر مالایان اۊن ٚ سر ايسأده ؤ ماهي گيرده.

غازيان ٚ متحرک پۊرد

پۊرد ٚ باره[دچينواچين]

أ پۊرد-أ أنزلي پۊرد ٚ أمرأ ايجايی ۱۳۱۶ سال ٚ مئن چأگۊدئد.

غازيان ٚ پۊرد

قديم ٚ زمات أنزلي ؤ غازيان ٚ شؤن ؤ أمؤن لۊتکا أمرأ صۊرت گيفتي تا أنکي تصميم بيگيفتد أنزلي-أ دۊته پۊرد ٚ أمرأ غازيان ؤ رشت ٚ راشي متصل بۊکۊند تا مردۊم بتأند زيمي را جه ني أ مسير-أ دوارد.

بأزین پوردی از غازيان به ميان پشته به طول 210 متر و عرض 10 متر و ارتفاع 85/6 متر با 5 تا دهانه كه ایته دهانه از اون به طول 25 متر متحرك بو.

اویته پورد از ميان پشته به انزلی به طول 127 متر و عرض 10 متر وارتفاع 5/6 متر با سه تا دهانه كه ایته دهانه به طول 25 مترمتحرك بود. چاگوده ببوست.

هر دو تا پورد از بوتون مسلح چاگوده ببوسته شروع چاگودن از اواخر تيرماه 1314 شمسی و توماما بوستنه كار دراوايل تابستان 1316 شمسی يعنی مدت 18 ماه بو و در خورداد ماه 1317 مورد ایستفاده قرار بیگیفته و روز چهارشنبه هفتم آذر ماه 1318 شمسی به طور رسمی تحويل ببوست. ا دوتا پورد بوسيله كومپاني (سنتاب) آلمانی و شركتان موختلف از جومله ((موتلا )) سوئدی چاگوده ببو و در نتيجه با چاگودن اون راه ارتباطی آذربایجان - رشت - قزوين - تئران برقرار ببوست و تازگیان برای حفظ ا پوردان عبور كاميونان سنگينه از روی اوشان ممنوع بۊگۊدئد.

سربس[دچينواچين]

  1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ نشانی اینترنتی: https://iranarchpedia.ir/entry/16763.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ "Wiki Loves Monuments monuments database". ۲ نؤوامبر ۲۰۱۷. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
  3. نشانی اینترنتی: https://structurae.net/en/structures/ghazian-bridge-bandar-e-anzali.