پرش به محتوا

لۊتکا

Wikipedia جي
مۊن‌بيم، لۊتکايي کي ويليام فاىف، اسکاتلندي درىامج ؤ بريتانیا ايمپراتۊري أفسر، ۱۹۰۳ ميلادي سال ٚ مئن طراحي بۊگۊده
ايته ماتۊري لۊتکا

لۊتکا یا کٚرجي ايته نقليه وسيله ايسه کي آو ؤ رۊخان ؤ سل ؤ درىا مئن کارأگيته به. لۊتکا پاراخۊت جه کۊچي‌تر ايسه ؤ معمۊلاً أندر کۊچي ايسه کي پاراخۊت بتانه اۊن-أ خۊ أمرأ بؤبؤره.[۱] لۊتکا ايته بدنه دأره ؤ ايته وسيله پارۊ، بادبان، ريکاب یا ماتۊر ٚ مأنستن کي شأ اۊن ٚ أمرأ لۊتکا-یأ را تأوأدأن. لۊتکا دۊته مۊسافري ؤ باري نؤع ٚ مئن چأگۊده به. کۊچي لۊتکایان-أ ويشتر رۊخان ؤ سل ٚ مئن ايستفاده کۊنئده ولي پيله لۊتکایان ٚ أمرأ درىامجي ني شأ گۊدن. لۊتکا سواري آدمان ٚ مئن پۊر سابقه دأره ؤ هأسأ ني ورزش، مالايي ؤ أرا اۊرا شؤن ٚ ره ايستفاده به.

تاتايي‌ئن[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. {Cite journal|last=Cutler|first=Thomas J.|date=October 2017|title=Bluejacket's Manual - Of Ships and Boats and . . .|url=https://www.usni.org/magazines/naval-history-magazine/2017/october/bluejackets-manual-ships-and-boats-and%7Cjournal=Naval History Magazine|volume=31|issue=5}}