پاراخۊت

Wikipedia جي
ايته مۊسافري پاراخۊت

پاراخۊت ايته پيله نقليه وسیله ايسه کي اۊن ٚ أمرأ، دریا ؤ دریاچه یا پيله رواران ٚ مئن، بار یا مۊسافر حمل کۊنئده. پاراخۊت ٚ أمرأ شأ ايته پيله مسافت-أ أرزان ٚ هزينه أمرأ دوار گۊدن. دۊنیا مئن ويشتر جه هشتاد درصد ٚ حمل ؤ نقلان دریا جه صۊرت گيره ؤ أ وظيفه ني پاراخۊت ٚ کۊل ٚ سر نهأ.[۱]

۲۰۱۶ ميلادي سال ٚ مئن ويشتر جه ۴۹۰۰۰ ته تجاري پاراخۊت دۊنیا مئن نهأبۊ.

أولي نيشانه کي پاراخۊت ٚ کارأگيتن ٚ جه تاريخ ٚ مئن بيافتد، کؤنه مصر ٚ مئن ؤ ۴۰۰۰ سال ميلاد ٚ پيش-أ وأگرده.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. {یادکرد وب|نویسنده=شهرام شیرکوند|کد زبان=fa|وبگاه=روزنامه صمت|نشانی=https://www.smtnews.ir/direct/22550%7Cعنوان=استفاده از فرصت توسعه حمل‌ونقل دریایی}}
  2. Britannica - History of ships