سؤلئیمان داراب

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن سلیمان داراب أجي)

سؤلئمان داراب ایته ده اطراف رشت جی بو کی ایته کیازاک (منصور الملک صفوی)ان صاحب بو، ولی هسأ جزو شهر رشت ایسه و یه تعداد از دولتی ایدارات اویه مونتقلا بوسته. سؤلئمان داراب گورستان موقوفات منصور الملک جی بو که میرزا کوچک جنگلی و عده‌ای از اونه یارؤن و هتو جمعی از معروفان و نامیان رشت از جمله خود منصور الملک اویه دفن ایسیدی، و هتویی رشت آسایشگاه معلولین در أ محل واقع ببوسته. برخی از نامدارانی کی سؤلئمان داراب رشت مین دفنیدی : محمدی انشایی ، میرزا حسین خان کسمایی، ابراهیم فخرایی ، اسماعیل جنگلی ، شیون فومنی ، جهانگیر سرتیپ پور، ولی الله اردشیری ، دکتر عطاءالله فریدونی ، ودکترمحمود بهزاد... .

أ آبادی از جومله هدایان ناصری به منصور الملک او زماتی کی گلابتون بانو عقد کودن دبو.

رشته محلات

صالح آباد ، آب و برق ، زیرکوچه ، سرخه بنده ( که خیابان تختی خوانده به) ، احمدیان ، پارک شهر ، زرجوب ، سوخته تکیه (امروزه در خیابان استاد مطهری واقع ئیسه.)، حاجی آباد (از یک طرف به خیابان استاد مطهری و از سوی دیگر به خیابان امام خمینی وصله.) ، بادی الله، ارمنی بولاغ (گورستان ارامنه رشت در این محل نها.) ، کرد محله ، باقر آباد ، ساغری سازان ، دانشسرا ، جيرباغ ، رودبارتان ، خمیران زاهدان ، دباغیان ، کوزه گران ، خمیران چهل تن ، چله خانه (آرامگاه دکتر ابراهیم حشمت از سران نهضت جنگل در صحن مسجد چله خانه واقع ئیسه.) ، چمارسرا ، (بقعه دانای علی که زیارتگاه مورد توجه اهالی رشت ئیسه ،در ا محل واقع ببوسته.) ، استادسرا ، پاسکیاب ، سرخه بنده ، آتشگاه (آتشگاه بیستون) ، صیقلان ، کیاب ، رشتˇ سبزˇ میدان (آرامگاه استاد ابراهیم پورداود در ا محل واقع ببوسته.) ، شهرداری ، گلسار ، بوسار ، پیربازار ، فخب ، پل عراق ، استخر ، دو برادران (چهار برادران) ، خواهر امام ، رشتیان ، سلیمان داراب ، تازه آباد ، منظریه رشت ، احمد گوراب ، جاده لاکان ، پل طالشان ، آفخرا (آقا فخرا) ، آج بیشه (حاجی بیشه) ، شهرک قدس ، سنگ سازی