پرش به محتوا

آب و برق

Wikipedia جي

آب و برق ای جایی ایسه ایبچه جولوتر از مصلی میدان و ایبچه عقب تر از عباس پور شهرک.ایتا مجتمع ایسه آب و برق نام.ایتا استخر داره هه اسمی ایتایم پارک داره.شرکت آب و فاضلابه کارکنان ایه زندگی کونیدی.