گلسار

Wikipedia جي

محله گلسار رشت در شمال غرب شهر واقع ببوسته. ا جیگا شامل پنج منطقیه اصلي بولوار سميه،بولوار ديلمان،بولوار توحيد(ناز)، بولوار گيلان و خيابان اصلي گلسار ایسه. ا جیگا در دهیه پنجاه هجري شمسي به عونوان شهركي براي متمولان شهر چاگوده ببوسته. و امروزه روز هم علاوه بر اون که به طرف روستان اطراف کشیده ببوسته هوتویی خو محبوبيت خاص ساكنان ا شهر میئن حفظ بوگوده. و ا محبوبیت سبب ببوسته تا انبوه سازان توجه خاصی به این شهرک بوکوند و در مودت کوتاهی کولی ساختمان اویه چاگوده ببه به طوری که جمعیت ا شهرک عرض 5 سال هشت برابر ببوسته و تعداد بنگاه های معاملات ملکی روز به روز ویشتر و ویشتر بوندره. از جومله مجتمانه قدیمی ا شهرک شا به مجتمع کاکتوس و از جمله مجتمانه جدید ا شهرک شا به مجتمع کادوس اشاره گودن.

گلسار پارکان[دچينواچين]

رشته محلات

صالح آباد ، آب و برق ، زیرکوچه ، سرخه بنده ( که خیابان تختی خوانده به) ، احمدیان ، پارک شهر ، زرجوب ، سوخته تکیه (امروزه در خیابان استاد مطهری واقع ئیسه.)، حاجی آباد (از یک طرف به خیابان استاد مطهری و از سوی دیگر به خیابان امام خمینی وصله.) ، بادی الله، ارمنی بولاغ (گورستان ارامنه رشت در این محل نها.) ، کرد محله ، باقر آباد ، ساغری سازان ، دانشسرا ، جيرباغ ، رودبارتان ، خمیران زاهدان ، دباغیان ، کوزه گران ، خمیران چهل تن ، چله خانه (آرامگاه دکتر ابراهیم حشمت از سران نهضت جنگل در صحن مسجد چله خانه واقع ئیسه.) ، چمارسرا ، (بقعه دانای علی که زیارتگاه مورد توجه اهالی رشت ئیسه ،در ا محل واقع ببوسته.) ، استادسرا ، پاسکیاب ، سرخه بنده ، آتشگاه (آتشگاه بیستون) ، صیقلان ، کیاب ، رشتˇ سبزˇ میدان (آرامگاه استاد ابراهیم پورداود در ا محل واقع ببوسته.) ، شهرداری ، گلسار ، بوسار ، پیربازار ، فخب ، پل عراق ، استخر ، دو برادران (چهار برادران) ، خواهر امام ، رشتیان ، سلیمان داراب ، تازه آباد ، منظریه رشت ، احمد گوراب ، جاده لاکان ، پل طالشان ، آفخرا (آقا فخرا) ، آج بیشه (حاجی بیشه) ، شهرک قدس ، سنگ سازی