پرش به محتوا

خمیران زاهدان

Wikipedia جي

خُمیران زاهدان دوران قاجار درون ایتا از مکانهای مرکزی و اصلی رشت بو. محله‌های حاجی‌آباد، بادی‌الله (بدیع‌الله)، ساغری سازان، دانشسرا، خواهر امام، سوخته تکیه، سومابیجار (صومعه بیجار)، زرجوب، یهودی تپه، جیرباغ، باغ شاه و نصیرآباد از بخش های اَ محله بزرگ ایسه.

دوران قاجار مقر کارگزاری گیلان ( وزارت خارجه گیلانِ نمایندگی) در هَ محله و در او زمان کی قرق کار گزاری گوفتید بو. تعداد بسیاز زیادی از مشاهیر و اشخاص معروف در محله خمیران زاهدان جا ساکن بید. مشاهیر خمیران زاهدان

آیت‌الله شیخ محمد زاهد خمیرانی و آیت‌الله شیخ محمد علی زاهد خمیرانی و سایر بستگان-امین دیوان لاهیجی - اکبر خان بیگلربیگی، صادق خان اکبر سردار معتمد، فتح الله خان اکبر سردار منصور و سایر اشنه وابستگان خاندان اکبر - میرزا موسی نایب رشتی، میرزا زکی نایب، میرزا نصیر طایفه (حاجی حاکم) و سایر وابستگان خاندان سمیعی - حاج ملا رفیع شریعتمدار و اشنه بستگان - حاج ملا محمد خمامی - حاجی محمدحسن معین التجار- حاج ابوالحسن ملک التجار - روس قونسول در رشت و نیز «جمهوری فرنگی» خانه(؟).

قدیمی محلات نام در شهر رشت اکثراً سفرنامه های میانی ذکر بوبوسته و غالباً با هَ نام دوخواده بیدی .