پرش به محتوا

چلله‌خانه

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن چله خانه أجي)


ا بنا در رشت استاد سرا محله میئن واقع ببوسته و در حدود سالان 1242-1244 ه.ق توسط میرزا محمد طاهر مستوفی چاگوده ببوسته و در دوریه بعد بوسیلیه حاج شیخ مهدی لاکانی تعمیر و بازسازی ببوسته.

مسجید فعلی ایته بنا ایسه به ابعاد 16/70×8/30 متر . که اونه پوشش در وسط بر روی سه تا فیلپا قرار بیگیفتیه. در ا بنا گوشه گولدستیه آجوری و در شومال بنا ایته مدرسه با شیش تا حجره نها. اونه داخلی پوشش لمبه کوبی و خارجی پوششان سوفال سر ایسه. دروازه ضلع جنوبی شبستان مسجید محرابی کاشی‌کاری با گچ‌بری مقرنس ساده قرار داره که در بوجور و اونه دو طرف بینیویشتانی نها. محراب جوره کتیبه ایسمه چاگودن کس پادشاه دوران فتح‌علی شاه و تاریخ 1242 ه.ق اون رو بینیویشتیه. کتیبان داخل و محراب دو طرف هم به تاریخ 1243-1244 ه.ق ایسده. اوشانه کاشی‌کاری هم کار اوستادمحمد تقی کاشی پز قزوینی ایسه در مسجید کنار تکیه ای نهابو که بعدنان از بین بوشو.

ای مسجدˇ صحنˇ مئن، دؤکتؤر حشمتˇ قبر هننأ.

رشته محلات

صالح آباد ، آب و برق ، زیرکوچه ، سرخه بنده ( که خیابان تختی خوانده به) ، احمدیان ، پارک شهر ، زرجوب ، سوخته تکیه (امروزه در خیابان استاد مطهری واقع ئیسه.)، حاجی آباد (از یک طرف به خیابان استاد مطهری و از سوی دیگر به خیابان امام خمینی وصله.) ، بادی الله، ارمنی بولاغ (گورستان ارامنه رشت در این محل نها.) ، کرد محله ، باقر آباد ، ساغری سازان ، دانشسرا ، جيرباغ ، رودبارتان ، خمیران زاهدان ، دباغیان ، کوزه گران ، خمیران چهل تن ، چله خانه (آرامگاه دکتر ابراهیم حشمت از سران نهضت جنگل در صحن مسجد چله خانه واقع ئیسه.) ، چمارسرا ، (بقعه دانای علی که زیارتگاه مورد توجه اهالی رشت ئیسه ،در ا محل واقع ببوسته.) ، استادسرا ، پاسکیاب ، سرخه بنده ، آتشگاه (آتشگاه بیستون) ، صیقلان ، کیاب ، رشتˇ سبزˇ میدان (آرامگاه استاد ابراهیم پورداود در ا محل واقع ببوسته.) ، شهرداری ، گلسار ، بوسار ، پیربازار ، فخب ، پل عراق ، استخر ، دو برادران (چهار برادران) ، خواهر امام ، رشتیان ، سلیمان داراب ، تازه آباد ، منظریه رشت ، احمد گوراب ، جاده لاکان ، پل طالشان ، آفخرا (آقا فخرا) ، آج بیشه (حاجی بیشه) ، شهرک قدس ، سنگ سازی