پرش به محتوا

اوروپا ایجایی سازمان

Wikipedia جي
اوروپا ایجایی سازمانˇ بیدوق
اوروپا ایجایی سازمانˇ صارا

اوروپا ایجایی سازمان (اینگیلیسی:European Union) کوچی بوسته نیویشته (EU) ایتا سیاسی سازمان ایسه کی دومی جهانی جنگˇ پسی ، اوروپا میان پا بیگیفته. أ سازمان حق و سأی هن بو کی اوروپایی کشوران میان ایله جار بوکونه و ایجایی باوره. شش تا کیشور بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لۊکزامبؤرگ ، هۊلند و آلمان، اوروپا ایجایی سازمان بانی ایسید کی سال ۱۹۵۱ میان پاریسˇ مۊعاهده امضا بوگودید. أ سازمانˇ نام اوروپا زغال سنگ و فولاد (ECSC) بو. سازمانˇ أعضا ، ایتا سیاسی و ایقتصادی ایجایی خوشانه میان بوجود باوردید و سعی بوگودید خوشانه ایقتصادی قودرت هنده بدس باورید و جنگˇ خرابی آباد بوکونید. سال ۱۹۹۳ میان ، سازمانˇ أعضا ، ماستریختˇ قرارداد امضا بوگودید کی ایتا سیاسی و ایقتصادی و حقوقی چم دونبال بوکونید و ایتا واحد پولی (یؤرؤ) و حق شهروندی موشترک بدأرید و هتویی بو کی اوروپا ایجایی سازمان بطور رسمی خو فعالیت آغاز بوگوده.[۱]


سربس[دچينواچين]

  1. European organization