ايتاليايي زوؤن

Wikipedia جي


ايتاليايي (Italiano) يته زوؤنه لاتينˇ بۊنه أمرأ گه اي جرگه زوؤنؤنˇ جي، اين خؤدˇ لاتينˇ أمأ ويشترين نزديکي ؤ کلماتˇ مۊشترک' دأنه. اي زوؤنˇ کأرأگيرؤن ايتاليا، سۊئيسˇ دۊته کانتؤنؤن (تيچينؤ ؤ گريجؤني)، اتیۊپي، مالت، واتيکان، سأن مارینؤ، ونزؤئلا، کؤرؤواسي (ايستريا ايالت)، مراکش، اسلؤوني جارته ايالتؤن (کؤپر، ايزؤلا، پیران ؤ پؤرتؤرس)، ليبي، تۊنس، سۊمالي، سۊمالي‌لند، اريتره، آمريکا، کانادا، اؤسترالیا، آلباني ؤ بعضي‌ته آرژانتين ؤ برزيلˇ مناطقˇ ميئن زيوئنن.

ايتاليايي أليفبي[دچينواچين]

ايتاليايي أليفبي ۲۱ته حرف دأنه:

حرف خۊندۊش حرف خۊندۊش حرف خۊندۊش
A آ H أککا Q کۊ
B بي I اي R ائرره
C چي L ائلله S ائسسه
D دي M ائممه T تي
E ائه N ائننه U اۊ
F ائففه O اؤ V وۊ، وي
G جي P پي Z زئتتا

چندته دئه حرۊف دأنه گه خألي اۊ کلمه'ني گه غيرˇ ايتاليايي ايسنˇ ميئن ياته شأنه.

حروف بزرگ حروف کوچک آوا
J j اي-لۊنگا
K k کاپپا
X x ايکس
Y y ايپسيلؤن
W w دؤپيا وۊ