گتˇ ولگ

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن گت ولگ أجي)
بوؤز: گردسن، وامج
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۳۲ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

شىون فؤمني

شیون فومنی (مير احمد سيد فخري نژاد) به تاریخ سیوم دیا 1520 گالش شؤمار فومن مین خو چشَ وازاکود. شيون فومنی (مير احمد سيد فخری نژاد) جه شاعران محبوب و مشهور خطیه گیلان زمین سال 1325ه ش فومن شهرستان مین به دونیا بومو خو تحصيلات ابتدايیه رشت مین بخوانده و بعد اون به کرمانشاه بوشو و سه ساله دوم دبيرستانا تا فیگیفتن دیپلم طبیعی -1345 اویا بخوانده.

شيون سال 1346 طارم زنجان مین وارد سپاه دانش ببو و يکسال بعد به استخدام اوستان مازندراناداره آموزش و پرورش در بومو و سال 1348 وارد زندگی زناشويی ببسته کوچی مین عهده دار مديريت و درس دان ایته جه مدرسان فولادمحله ساری ببو و تا سال 1351 با تمام مشکلات دست و پنجه نرم بوگود بعد اون هم گيلان ديگر جیگان مین به ا شغل شريف ایدامه بدا.

اون سال 1374 مبتلا به بيماری نارسايی کليه ببوسته و يک سال بعد درمان ا نارسايی واسی به وسيله دياليز به تئران کوچ بوگوده و هه سال مین با توجه به درد بيشمار موفق به فیگیفتن فوق ديپلم (تجربی) تربيت معلم دانشگاه جا ببو...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: سۊشمبه، ۱۵۹۱ ديلمي، سیا ما ۱۵ (۲۴ آوريل سال ۲۰۱۸)

Wikipedia:سیا ما ۱۵ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

گونبد قابوس؛ زياری شاهؤن، فرهنگ و ادبيات و علوم ِ پيشرفت ِ واسی خيلی تلاش بئودن و حتا زياری‌ئن ِ جی، دو نفر کتاب بنويشته دأنن: قابوس بن وشمگير و کيکاووس بن اسکندر. قابوس‌نامه، هی کيکاووس بن اسکندر ِ شی ايسه.

کاسپي زوؤنؤن