گتˇ ولگ

Wikipedia جي
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ جۊن ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۳۱ توسط Pirsharafshah (گب | ياوري‌ئن)
(تؤفير) → قديميترˇ نۊسخه | هسأىى نۊسخهٰ نۊشؤن دأن (تؤفير) | تازه‌ترˇ نۊسخه ← (تؤفير)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۹۲ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

چرنؤبيلˇ کأرسنه'

چرنؤبيلˇ قۊووتگه کأرسنه پسي

چرنؤبيلˇ کأرسنه (اينگيليسي ميئن: Chernobyl Disaster) ايتأ هسته-اي کأرسنه ايسه کي ۱۹۸۶ˇ آوريل ما ۲۶ˇ ميئن اتفاق دکفته و اونا درجه ۷ از ۷ بئه. تنها ایتا حادثه اتمی انا مانستن وجود داره که انا درجه ۷ ایسه و اونم حادثه اتمی فوکوشیما داییچی در ژاپن ایسه کي سال ۲۰۱۱ مئن و سونامي واسي همچین اتفاقی دکفته. حادثه چرنؤبیل دۊرۊن ۵۰۰۰۰۰ کارگر دخالت بۊکۊدید و نهایتا بتانستید که ایتأ فلزي سازه آسیب بیدئه راکتور ساختمان سر چاکۊنید تا ويشتر جیویشتن مواد رادیواکتیو جلؤيه بيگيريد. تخمین بزئه بۊبۊسته دره کي أ حادثه حدود ۱۸ میلیارد رۊبل خسارت بدأشته دره و ۳۱ نفر (جه آتش نشانان، مۊهندسان و پاک کنندگان) أ حادثه مئن بۊمۊرديد کي أ آمار جه أولي تخمين خئلي بيجيرتر بۊ؛ اما تاثیرات دراز مدتي کي جه أ حادثه بوۊجۊد بامؤ، مثل بۊجۊر شؤن سرطانˇ نرخ اۊکراین و بلارۊس دۊرۊن جه عواقب أ اتفاق بۊ خۊصۊصا بلارۊسأ میانی تعداد زاکاني کي تیروییدˇ سرطان دچار بۊبۊستید به مراتب زیادأ بۊست أن به أ خاطر بۊ کي ید رادیواکتیوي کي جه اتمی شکست حاصل بۊبۊسته بۊ توسط أشانا تیرویید جذب بۊبۊسته بۊ....دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: ىکشمبه، ۱۵۹۳ ديلمي، کۊرچˇ ما ۹ (۱۵ سپتامبر سال ۲۰۱۹)

Wikipedia:کۊرچˇ ما ۹ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

يۊليسيس گرانت (1885-1822 م. 1459–1396 گیلکی) آمريكا هیجدهؤمی رئيس‌جؤمۊر بۊ. گرانتˇ اصلي نام هيرام بۊ. اۊن 27 آوريل 1822 اؤهايؤ مئن ايتا سۊتالˇ كؤگا مئن بيچه ببؤسته. 4 مارس 1869 میان، گرانت هیجدهمیي آمريکا رئیس جؤمۊر بۊبؤسته ؤ سالمون پي جئس آمريکا رئیس کل دادگستري جۊلؤ قسم بۊخۊرده.

کاسپي زوؤنؤن