مسعود پورهادی

Wikipedia جي

زیندگی نامه[دچينواچين]

مسعود پورهادیمسعود پورهادی سال ۱۳۳۲ خمام از شهرستان های گیلان به دونیا بومو خو ابتدایی تحصیلاتا خو زادگاه مین و متوسطه تحصیلاتا رشت و انزلی مین بخوانده. بعد چندی به کیشور آلمان بوشو و نزدیک دو دهه اویه زیندگی بوگوده و سال ۱۳۸۰ به ایران واگردسته و به طور جدی تو حوزه ی گیلکی زوان و ادبیات مین به پژوهش مشغولا بو.


چند تا کیتاب بررسی ویژگی ساختار زبان گیلکی و گویش رشتی و کیتاب بادبامو دورشین باورد (دفتر شعر گیلکی) و کیتاب گاه شماری گیلان جه اون مونتشرا بو.


مسعود پورهادی خمامی شخصی وبلاگ


مسعود پورهادی جا تا هسا گیلکی شعران و داستانان زیادی گیلان نشریان مین به چاپ برسه.

مسعود پورهادی کیتابان[دچينواچين]

باد بامو دورشین باورد


شابک: 7-70-8684-964

کیتاب ایسم : باد بامو دورشین باورد

نیویسنده : مسعود پورهادی

اینتشار سال : 1385

موضوع : گیلکی شعر

تیراژ :1550 جلدشابک: 8-27-8684-964

کیتاب ایسم : بررسی ویژگی ها و ساختار زبان گیلکی (گویش رشتی)

نیویسنده : مسعود پورهادی

اینتشار سال : 1384

موضوع : دستور زبان گیلکی

تیراژ : 2200 جلد


شابک :  : 964-2535-27-0

کیتاب ایسم : گاه‌شماری‌ گيلانی

نیویسنده : مسعود پورهادی

اینتشار سال : 1385

موضوع : گيلان‌

تیراژ : 2100 جلد

بیرون پیوندان[دچينواچين]

اوستان گیلان حوزیه هونری


مسعود پورهادی خمامی

مسعود پورهادی، مسعود پورهادی کیتابان، مسعود پورهادی گیلکی شعران، مسعود پورهادی هسا شعر، مسعود پورهادی گیلکی داستانان، مسعود پورهادی گیلکی بینیویشتان.

قالب:گیلان نویسندان