رۊسيه

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن رۊسیه أجي)

رۊسيه (رۊسي مئن: Россия کي راسيا بۊخؤنده به) دۊنيا مئنˇ پيله ترين کشوره کي اۊرۊپا ؤ اسيا مئن دره که أنه پيلگي(ميساحت) ۱۷ ميليون کيلۊمتر مربع ايسه. روسیه ایته کیشور اوراسیا مئن، کاسپي درياٚ بۊجور ايسه. أنه نؤم شؤروي بۊ ايما رۊسيه بوبؤ. أنه نيشنگا مؤسکؤ عه ؤ أنه جمعيت ۱۴۶۷۹۳۷۴۴ ايسه.

أدبيات[دچينواچين]

اي کيشور پۊر پيلا نويسا ؤ خۊجير نيويشتنکس جهان ٚ سطح ٚ مئن دأره گه فئؤدور داستایفسکي، آنتؤن چخؤف ؤ ايوان تۊرگنيف ؤ...' شامل وکنه.