خۊري منظۊمه

Wikipedia جي
خۊري منظۊمه

خۊري منظۊمه ايته منظۊمه ايسه کي خۊر ٚ ستاره اۊن ٚ مرکز دره ؤ پۊر آسماني جرم ؤ سیاره خۊشان ٚ مداران ٚ مئن اۊن ٚ دؤر گردئده.

أ منظۊمه هشت‌ته سیاره (عطارؤد، رۊجا، زيمي، مريخ، مۊشتري، زؤحل، اۊرانۊس ؤ نيپتۊن) و پنج‌ته کشف بۊبؤسته پاچ ٚ سیاره (سرس، پلۊتؤن، هائۊمیا، ماکی‌ماکی ؤ اريس) ايسه. چارته أولي سیاره‌ئن سنگي ايسد ؤ زيمي-أ مأند ؤ اۊشان-أ دۊرۊني سیاره‌ئن ني دۊخانئده. دۊوؤمي چارته سیاره‌ئن پيله گازي سیاره ايسد ؤ هيدرؤژن ؤ هليؤم ٚ جه تشکيل بۊبؤستد. مۊشتري ؤ زؤحل-أ گازي غۊلان ؤ اۊرانۊس ؤ نيپتۊن-أ ىئخي غۊلان لقب بدأده.

خۊري منظۊمه جرمان[دچينواچين]

خۊري منظۊمه پۊر جرم ؤ عضو دأره ولي شأ اۊشان-أ چارته پيله جرگه مئن شامل خۊر، سیاره، پاچ ٚ سیاره ؤ کۊچي جرمان تخسيم گۊدن.

خۊر[دچينواچين]

خۊر زيمي نزديک ٚ ستاره ؤ گرما ؤ انرژي منبع خۊري منظۊمه دۊرۊن ايسه. خۊر أ منظۊمه مرکز دره ؤ همه‌ته جرمان اۊن ٚ دؤر گردده.

The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg

سیاره‌ئن[دچينواچين]

نام قؤطر (زيمي قؤطر ٚ نسبت) پيلئکي (زيمي جرم ٚ نسبت) مدار ٚ شعاع (نؤجۊمي واحد ٚ أساس ٚ سر) سال رۊج
عطارؤد ۰,۳۸۲ ۰,۰۶ ۰,۳۸ ۰,۲۴۱ ۵۸,۶
رۊجا ۰,۹۴۹ ۰,۸۲ ۰,۷۲ ۰,۶۱۵ ۲۴۳
زيمي ۱,۰۰ ۱,۰۰ ۱,۰۰ ۱,۰۰ ۱٫۰۰
مريخ ۰,۵۳ ۰,۱۱ ۱,۵۲ ۱,۸۸ ۱,۰۳
مۊشتري ۱۱,۲ ۳۱۸ ۵,۲۰ ۱۱,۸۶ ۰,۴۱۴
زؤحل ۹,۴۱ ۹۵ ۹,۵۴ ۲۹,۴۶ ۰,۴۲۶
اۊرانۊس ۳,۹۸ ۱۴,۶ ۱۹,۲۲ ۸۴,۰۱ ۰,۷۱۸
نيپتۊن ۳,۸۱ ۱۷,۲ ۳۰,۰۶ ۱۶۴,۷۹ ۰,۶۷۱

پاچ ٚ سیاره‌ئن[دچينواچين]

سرس
اريس
ايته بکشه طرح، هائۊميا ؤ اۊن ٚ مانگ ٚ جه
ماکی‌ماکی

پيله جرمان[دچينواچين]

خۊري منظۊمه
Sun white.jpg
Jupiter and its shrunken Great Red Spot.jpg
Jewel of the Solar System.jpg
Uranus2.jpg
Neptune - Voyager 2 (29347980845) flatten crop.jpg
The Earth seen from Apollo 17.jpg PIA23791-Venus-NewlyProcessedView-20200608.jpg
خۊر
(star)
مۊشتري
(planet)
زؤحل
(planet)
اۊرانۊس
(planet)
نيپتۊن
(planet)
زيمي
(planet)
رۊجا
(planet)
OSIRIS Mars true color.jpg
Ganymede g1 true-edit1.jpg
Titan in true color.jpg
Mercury in color - Prockter07-edit1.jpg
Callisto.jpg
Io highest resolution true color.jpg
FullMoon2010.jpg
مريخ
(planet)
گانيميد
(moon of Jupiter)
تيتان
(moon of Saturn)
عطارؤد
(planet)
کاليستؤ
(moon of Jupiter)
آىؤ
(moon of Jupiter)
مانگ
(moon of Earth)
Europa-moon.jpg
Triton moon mosaic Voyager 2 (large).jpg
Pluto in True Color - High-Res.jpg
Titania (moon) color, cropped.jpg
PIA07763 Rhea full globe5.jpg
Voyager 2 picture of Oberon.jpg
Iapetus as seen by the Cassini probe - 20071008.jpg
اۊرۊپا
(moon of Jupiter)
تريتؤن
(moon of Neptune)
پلۊتؤن
(dwarf planet)
تيتانيا
(moon of Uranus)
ريا
(moon of Saturn)
اؤبيرؤن
(moon of Uranus)
ىاپيتۊس
(moon of Saturn)
Charon in True Color - High-Res.jpg
PIA00040 Umbrielx2.47.jpg
Ariel (moon).jpg
Dione in natural light.jpg
PIA18317-SaturnMoon-Tethys-Cassini-20150411.jpg
Ceres - RC3 - Haulani Crater (22381131691) (cropped).jpg
Vesta full mosaic.jpg
شارؤن
(moon of Pluto)
اۊمبريل
(moon of Uranus)
آريل
(moon of Uranus)
ديۊن
(moon of Saturn)
تتيس
(moon of Saturn)
سرس
(dwarf planet)
وستا
(belt asteroid)
Potw1749a Pallas crop.png
PIA17202 - Approaching Enceladus.jpg
PIA18185 Miranda's Icy Face.jpg
Proteus (Voyager 2).jpg
Mimas Cassini.jpg
Hyperion true.jpg
Iris asteroid eso.jpg
پالاس
(belt asteroid)
انسلادؤس
(moon of Saturn)
ميراندا
(moon of Uranus)
پرؤتيؤس
(moon of Neptune)
ميماس
(moon of Saturn)
هاىپريؤن
(moon of Saturn)
آىريس
(belt asteroid)
Phoebe cassini.jpg
PIA12714 Janus crop.jpg
PIA09813 Epimetheus S. polar region.jpg
Rosetta triumphs at asteroid Lutetia.jpg
Prometheus 12-26-09a.jpg
PIA21055 - Pandora Up Close.jpg
(253) mathilde crop.jpg
فيبي
(moon of Saturn)
جانۊس
(moon of Saturn)
اپميتيؤس
(moon of Saturn)
لۊتيشيا
(belt asteroid)
پرؤميتيؤس
(moon of Saturn)
پاندؤرا
(moon of Saturn)
ماتيلده
(belt asteroid)
Leading hemisphere of Helene - 20110618.jpg
243 Ida large.jpg
UltimaThule CA06 color 20190516.png
Phobos colour 2008.jpg
Deimos-MRO.jpg
Comet 67P on 19 September 2014 NavCam mosaic.jpg
Comet Hartley 2 (super crop).jpg
هلنه
(moon of Saturn)
آىدا
(belt asteroid)
آرؤکاث
(Kuiper belt object)
فۊبؤس
(moon of Mars)
ديمؤس
(moon of Mars)
چۊرىۊمؤف-گراسيمنکؤ
(comet)
هارتلي ۲
(comet)
قالب:Navbar

سربس[دچينواچين]