پرش به محتوا

خۊري منظۊمه

Wikipedia جي
خۊري منظۊمه

خۊري منظۊمه ايته منظۊمه ايسه کي خۊر ٚ ستاره اۊن ٚ مرکز دره ؤ پۊر آسماني جرم ؤ سیاره خۊشان ٚ مداران ٚ مئن اۊن ٚ دؤر گردئده.

أ منظۊمه هشت‌ته سیاره (عطارؤد، رۊجا، زيمي، مريخ، مۊشتري، زؤحل، اۊرانۊس ؤ نيپتۊن) و پنج‌ته کشف بۊبؤسته پاچ ٚ سیاره (سرس، پلۊتؤن، هائۊمیا، ماکی‌ماکی ؤ اريس) ايسه. چارته أولي سیاره‌ئن سنگي ايسد ؤ زيمي-أ مأند ؤ اۊشان-أ دۊرۊني سیاره‌ئن ني دۊخانئده. دۊوؤمي چارته سیاره‌ئن پيله گازي سیاره ايسد ؤ هيدرؤژن ؤ هليؤم ٚ جه تشکيل بۊبؤستد. مۊشتري ؤ زؤحل-أ گازي غۊلان ؤ اۊرانۊس ؤ نيپتۊن-أ ىئخي غۊلان لقب بدأده.

خۊري منظۊمه جرمان[دچينواچين]

خۊري منظۊمه پۊر جرم ؤ عضو دأره ولي شأ اۊشان-أ چارته پيله جرگه مئن شامل خۊر، سیاره، پاچ ٚ سیاره ؤ کۊچي جرمان تخسيم گۊدن.

خۊر[دچينواچين]

خۊر زيمي نزديک ٚ ستاره ؤ گرما ؤ انرژي منبع خۊري منظۊمه دۊرۊن ايسه. خۊر أ منظۊمه مرکز دره ؤ همه‌ته جرمان اۊن ٚ دؤر گردده.

سیاره‌ئن[دچينواچين]

نام قؤطر (زيمي قؤطر ٚ نسبت) پيلئکي (زيمي جرم ٚ نسبت) مدار ٚ شعاع (نؤجۊمي واحد ٚ أساس ٚ سر) سال رۊج
عطارؤد ۰,۳۸۲ ۰,۰۶ ۰,۳۸ ۰,۲۴۱ ۵۸,۶
رۊجا ۰,۹۴۹ ۰,۸۲ ۰,۷۲ ۰,۶۱۵ ۲۴۳
زيمي ۱,۰۰ ۱,۰۰ ۱,۰۰ ۱,۰۰ ۱٫۰۰
مريخ ۰,۵۳ ۰,۱۱ ۱,۵۲ ۱,۸۸ ۱,۰۳
مۊشتري ۱۱,۲ ۳۱۸ ۵,۲۰ ۱۱,۸۶ ۰,۴۱۴
زؤحل ۹,۴۱ ۹۵ ۹,۵۴ ۲۹,۴۶ ۰,۴۲۶
اۊرانۊس ۳,۹۸ ۱۴,۶ ۱۹,۲۲ ۸۴,۰۱ ۰,۷۱۸
نيپتۊن ۳,۸۱ ۱۷,۲ ۳۰,۰۶ ۱۶۴,۷۹ ۰,۶۷۱

پاچ ٚ سیاره‌ئن[دچينواچين]

پلۊتؤن
سرس
اريس
ايته بکشه طرح، هائۊميا ؤ اۊن ٚ مانگ ٚ جه
ماکی‌ماکی

پيله جرمان[دچينواچين]

خۊري منظۊمه
خۊر
(star)
مۊشتري
(planet)
زؤحل
(planet)
اۊرانۊس
(planet)
نيپتۊن
(planet)
زيمي
(planet)
رۊجا
(planet)
مريخ
(planet)
گانيميد
(moon of Jupiter)
تيتان
(moon of Saturn)
عطارؤد
(planet)
کاليستؤ
(moon of Jupiter)
آىؤ
(moon of Jupiter)
مانگ
(moon of Earth)
اۊرۊپا
(moon of Jupiter)
تريتؤن
(moon of Neptune)
پلۊتؤن
(dwarf planet)
تيتانيا
(moon of Uranus)
ريا
(moon of Saturn)
اؤبيرؤن
(moon of Uranus)
ىاپيتۊس
(moon of Saturn)
شارؤن
(moon of Pluto)
اۊمبريل
(moon of Uranus)
آريل
(moon of Uranus)
ديۊن
(moon of Saturn)
تتيس
(moon of Saturn)
سرس
(dwarf planet)
وستا
(belt asteroid)
پالاس
(belt asteroid)
انسلادؤس
(moon of Saturn)
ميراندا
(moon of Uranus)
پرؤتيؤس
(moon of Neptune)
ميماس
(moon of Saturn)
هاىپريؤن
(moon of Saturn)
آىريس
(belt asteroid)
فيبي
(moon of Saturn)
جانۊس
(moon of Saturn)
اپميتيؤس
(moon of Saturn)
لۊتيشيا
(belt asteroid)
پرؤميتيؤس
(moon of Saturn)
پاندؤرا
(moon of Saturn)
ماتيلده
(belt asteroid)
هلنه
(moon of Saturn)
آىدا
(belt asteroid)
آرؤکاث
(Kuiper belt object)
فۊبؤس
(moon of Mars)
ديمؤس
(moon of Mars)
چۊرىۊمؤف-گراسيمنکؤ
(comet)
هارتلي ۲
(comet)

سربس[دچينواچين]