رۊجا

Wikipedia جي

رۊجا (نماد: ♀) (اينگيليسي مئن: Venus) ايته جه خۊري منظۊمه سىاره‌ئن ؤ خۊر ٚ نزديکي نظر ٚ جه دۊوؤمي سىاره ايسه ؤ زيمي جۊلؤ خۊر ٚ دؤر گرده. رۊجا مدار زيمي ؤ عطارؤد ٚ مئن نهأ. رۊجا مداري نظر ٚ جه زيمي أمرأ نزديک‌ترين فاصله-یأ دأره.[۱] رۊجا مانگ ٚ پسي پۊر سۊترين آسماني جرم شو ٚ مئن ايسه ؤ اۊن ٚ ظاهري قدر ۴,۶- رسه.[۲]

رۊجا قمر نأره ؤ ايته دایره‌اي مدار ٚ مئن خۊر ٚ دؤر گرده. أ سىاره تقريباً زيمي أندره ؤ اۊن ٚ جرم ؤ جاذبه ؤ ترکيبات ني زيمي-أ مأنه ؤ هأن ٚ وأسي اۊن-أ زيمي خاخۊر دۊخانئده. رۊجا جرم ؤ حجم ٚ نظر ٚ جه هفتؤمي پيله جرم خۊري منظۊمه دۊرۊن ايسه.

رۊجا خۊري منظۊمه دۊرۊن ويشترين دما-یأ خۊر ٚ پسي ؤ سىاره‌ئن ٚ مئن دأره. رۊجا أتمؤسفر دأره ؤ اۊن ٚ أتمؤسفر ني پۊر أمبسته، هأن ٚ وأسي رۊجا دئن عادي چۊم ٚ أمرأ ايبچه سخته ؤ تجهيزات خأىه. رۊجا أتمؤسفر-أ ويشتر کربؤن دي اؤکسيد تشکيل دنه ؤ اۊن ٚ أبران ٚ مئن ني سۊلفۊريک أسيد ٚ تۊکه‌ئن دره. کربؤن دي اؤکسيد، گۊلخانه‌اي أثر-أ نئهه ؤ باعث به کي گرما رۊجا مئن گير دکفه ؤ اۊن ٚ دما پۊر بۊجؤر بشه ؤ دما درجه سىاره سطح ٚ نزديکي مئن ۴۸۱ سلسيۊس ببه.

اينگيليس ٚ دىلي مىل ٚ خبر، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ مئن خۊ تۊئيتري حساب ٚ دۊرۊن بينيویشته کي چؤن رۊجا دۊرۊن فؤسفين ٚ گاز-أ بيافتد، هأن ايته نشانه زيوش ؤ حیات ٚ ره رۊجا مئن ايسه.[۳]

رۊجا شأنسر ٚ آسمان ٚ مئن

رۊجا ايته جه سنگي ؤ دۊرۊني سىاره‌ئن ايسه ؤ فعال ٚ آتشفشان ؤ رشته‌کۊ دأره. رۊجا ايته وار گردسن خۊر ٚ دؤر ۲۲۵ ته زيمي رۊج ٚ أندر طۊل کشه.

رۊجا ؤ زيمي مۊقایسه[دچينواچين]

رۊجا قمر نأره ولي زيمي أندره ؤ باخي مؤردان ٚ مئن؛ جرم، جاذبه ؤ ترکيبات ٚ مأنستن زيمي-أ مأنه ؤ هأن ٚ وأسي اۊن-أ زيمي خاخۊر دۊخانئده.

رۊجا قؤطر ايبچه زيمي جه کۊچي‌تره ؤ ۱۲,۰۹۲ کيلۊمتر (۷,۵۱۴ ماىل) ايسه،[۴] زيمي قؤطر ايبچه ويشتره ؤ ۱۲,۷۵۶ کيلۊمتر (۷,۹۲۶ ماىل) ايسه.

رۊجا جاذبه، زيمي ۹۱ درصد ٚ جاذبه، اۊن ٚ جرم زيمي ۸۱ درصد ٚ جرم ؤ اۊن ٚ چگالي ني زيمي ۹۵ درصد ٚ چگالي أندر ايسه. أ سىاره باخي سىاره‌ئن ٚ جه کؤروي‌تره ؤ اۊن ٚ آرام ٚ وضعي گردش ٚ وأسي قؤطبان ٚ جير شؤن یا اؤستؤوايي سامانان ٚ جؤر آمؤن أنجام نيگيره ؤ رۊجا خۊ کؤره‌اي شکل-أ حفظ کۊنه.

رۊجا ترکيبات کي پۊسته ؤ گۊشته ؤ تۊشک-أ شامل به

مدار[دچينواچين]

زيمي (آبي) ؤ رۊجا (زرد) مدار

رۊجا ايته مدار ٚ دۊرۊن کي تقريبا دایره‌اي ايسه خۊر ٚ دؤر ۱۰۸ ميليۊن کيلۊمتر ميانگين فاصله أمرأ گرده. زماتي کي رۊجا زيمي ورجه آیه ؤ ايجايي نزديک-أ بد، اۊشان ٚ فاصله ۴۱ ميليۊن کيلۊمتر ايسه[۵] ؤ دۊرترين حالت ٚ مئن ني اۊشان ٚ فاصله ۲۵۷ ميليۊن کیلومتر-أ فأرسئه. رۊجا سیاره، مداري نظر ٚ جه زيمي أمرأ نزديک‌ترين فاصله-یأ دأره، ولي مداري گردش ٚ مؤقع عطارؤد ويشتر زيمي ورجه مانه.[۶]

قمر[دچينواچين]

رۊجا قمر نأره. تا نۊزدهؤمي ميلادي قرن ٚ آخر فکر گۊديد کي رۊجا قمر دأره ؤ اۊن-أ Neith دۊخانديد. احتمالا اۊ زمات اي سري ستاره کي آسمان ٚ مئن رۊجا ورجه بيده بؤستيد اشتباهي رۊجا قمر درنظر بيگيته بۊد.[۷]

شو ؤ رۊج ٚ درازي[دچينواچين]

۲۴۳‌ته زيمي رۊج ٚ پسي أ سیاره اي وار خۊ دؤر گرده. رۊجا أندر آرام خۊ دؤر گرده کي اۊن ٚ ايته رۊج، ۲۴۳ ‌ته زيمي رۊج ٚ أندره ؤ ايته سال رۊجا مئن ۲۲۵ رۊج ايسه ؤ شأ گۊتن أ سیاره وضعي حرکت (گردسن خۊر ٚ دؤر) اۊن ٚ انتقالي حرکت (گردسن خۊ دؤر) جه سريع‌تر ايسه ؤ رۊجا مئن ايته سال زۊدتر ايته رۊج ٚ جه تۊمام به.[۸]

سربس[دچينواچين]

  1. {یادکرد وب|نشانی=https://www.yjc.ir/fa/news/6870175/نزدیک‌ترین-سیاره-به-زمین-را-بشناسید%7Cوبگاه=www.yjc.ir%7Cبازبینی=2019-05-08}}
  2. {cite web|url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/venusfact.html%7Ctitle=Venus Fact Sheet|date=15 April 2005|accessdate=12 October 2007|publisher=NASA|last=Williams|first=David R.|archive-url=https://www.webcitation.org/6ftO4K7lC?url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/venusfact.html%7Carchive-date=10 March 2016|dead-url=yes|df=dmy-all}}
  3. https://www.theguardian.com/science/2020/sep/20/the-search-for-life-from-venus-to-the-outer-solar-system
  4. {cite web|url=http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/Venusatmos.html%7Ctitle=Atmosphere of Venus|accessdate=29 April 2007|work=The Encyclopedia of Astrobiology, Astronomy, and Spaceflght|archive-date=2 آوریل 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190402130541/http://www.daviddarling.info/encyclopedia/V/Venusatmos.html}}
  5. {cite web|url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/venusfact.html%7Ctitle=Venus Fact Sheet|date=15 April 2005|accessdate=12 October 2007|publisher=NASA|last=Williams|first=David R.}}
  6. {cite encyclopedia |title=Venus |url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/625665/Venus |encyclopedia=Encyclopædia Britannica Online |last=Squyres |first=Steven W. |author-link=Steven W. Squyres |date=2016 |access-date=7 January 2016 |archive-date=28 April 2014 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140428174456/http://www.britannica.com/EBchecked/topic/625665/Venus |url-status=live }}
  7. {Cite web|url=https://solarsystem.nasa.gov/moons/overview%7Ctitle=Moons%7Cwebsite=NASA Solar System Exploration|access-date=2019-08-26|archive-date=19 October 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20191019012033/https://solarsystem.nasa.gov/moons/overview/%7Curl-status=live}}
  8. {cite news|url=https://www.space.com/28357-how-to-live-on-venus.html%7Ctitle=What Would It Be Like to Live on Venus?|last=Castro|first=Joseph|date=3 February 2015|work=Space.com|access-date=15 March 2018|archive-date=15 March 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180315133635/https://www.space.com/28357-how-to-live-on-venus.html%7Curl-status=live}}