نيپتۊن

Wikipedia جي

نيپتۊن (نماد: ♆) خۊري منظۊمه هشتؤمي سىاره ايسه ؤ خۊر ٚ جه ويشترين فاصله-یأ دأره ؤ آخري سیاره أ منظۊمه دۊرۊن ايسه. نيپتۊن خۊري منظۊمه دۊرۊن چارؤمي پيله سىاره مۊشتري، زؤحل ؤ اۊرانۊس ٚ پسي ايسه. نيپتۊن-أ پلۊتؤن ٚ مأنستن نشأ عادي چۊم ٚ أمرأ دئن چؤن اۊن ٚ فاصله خۊر ٚ جه سي ته زيمي ؤ خۊر ٚ فاصله أندر ايسه. گازي سىاره‌ئن ٚ مئن، نيپتۊن ٚ چگالي همه ته جه ويشتر ايسه ؤ هأن ٚ وأسي اۊشان ٚ مئن کۊچي‌ترين سىاره ني ايسه. نيپتۊن ٚ جرم زيمي ۱۷ ته جرم ٚ أندر ايسه ؤ اۊن ٚ قؤطر ني ۴۹,۵۲۸ کيلۊمتر ايسه کي زيمي چار ته قؤطر ٚ أندره. هر ايته سال نيپتۊن ٚ مئن زيمي ۱۶۵ ته سال أندر طۊل کشه ؤ ۱۶ ساعت ؤ ۷ دئقه مئن ني ايوار خۊ دؤر چرخه. نيپتۊن ٚ نام کؤنه رۊمي أفسانه‌ئن ٚ جه بيگيته بۊبؤسته ؤ نيپتۊن اؤسطۊره‌ئن ٚ مئن آو ؤ درىا خۊدا ايسه ؤ چؤن نيپتۊن زيمي جه آبي رنگ ٚ أمرأ بيده به، أ نام-أ اۊن ٚ سر بنأده. چؤن نيپتۊن خۊر ٚ جه پۊر فاصله دأره، اۊن ٚ خارجي أتمؤسفر سردترين جيگا خۊري منظۊمه مئن ۵۵ کلوين (−۲۱۸ درجه سلسيۊس؛ −۳۶۱ درجه فارنهاىت) دما أمرأ ايسه. أ سىاره مرکز ٚ دما کلوین (۵,۱۰۰ درجه سلسيۊس؛ ۹٬۳۰۰ درجه فارنهاىت)-أ رسه.[۱] هأتؤني نيپتۊن ٚ أتمؤسفر ۲٬۱۰۰ کيلۊمتر بر ساعت (۵۸۰ متر بر ثانيه؛ ۱,۳۰۰ ماىل بر ساعت) وا سۊرعت ٚ أمرأ خۊري منظۊمه سىاره‌ئن ٚ مئن رکؤرد دأره.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. {cite journal |last=Hubbard |first=W.B. |title=Neptune's Deep Chemistry |journal=Science |date=1997 |volume=275 |issue=5304 |pages=1279–80 |doi=10.1126/science.275.5304.1279 |pmid=9064785}}
  2. {cite journal |last=Suomi |first=V.E. |author2=Limaye, S.S. |author3=Johnson, D.R. |date=1991 |title=High Winds of Neptune: A possible mechanism |journal=Science |volume=251 |issue=4996 |pages=929–32 |doi=10.1126/science.251.4996.929 |pmid=17847386 |bibcode=1991Sci...251..929S}}