پرش به محتوا

گرمی

Wikipedia جي

ای کو بولندی870 متر ایسه ، ای کو روبار ِ شهرستؤن ، رحمت آباد - بلوکات ِ بخش ،بلوکات دیهستؤنه مئن هننأ .

کو سو کلسیا خورتاب (شمال شرقی)– نسا افتؤزردی (جنوب غربی) ایسه و اینه مختصات ´36 ° 49 طول جوغرافی و ´56 °36عرض جوغرافی ایسه.کاسپئنه کوؤن

آزاد مرز  • آسمو ن سرا  • آغوزی  • آغوزی 2  • آغوزی 3  • ا برار زمین  • ا لیه  • ا لیکان  • اربستان  • اربه سر  • اربه لنگه  • اربه ناب  • اربه چال  • اربو دار گردن  • اربو گردن  • اره  • ارک  • ارک ِ سَر  • اسپهبُدان  • انبا رَجه کو  • انبو  • انگور چال  • اِ شگرسر  • اِمام  • برف ِ چاله  • بَرزه خؤنی  • بَرزه خؤنی 2  • بَنده بُن  • بیجارگا  • تورار  • توسا گو دشت  • توله خؤنی  • توول خؤنی  • تی ریَن  • تیز کول  • خؤنی 1  • خلیل لات  • خَر کَش  • خَرکال  • خُرم دشت  • خُلِش کو  • دار مووس  • دشته  • دو بندک  • دورفك  • دَکته  • دُرفک  • دُعا کو  • ریزه بُن  • زرین رجه  • زرینه کو  • زَربین  • زَلزلان دشت  • سفید خؤنی  • سوری  • سوماموس  • سَرا گُوا بر  • سَرده تله  • سُراش  • سُران دشت  • سی سرا  • سی سرا کول  • سی پشت  • سیآ ش  • سیا بُن  • سید سرا  • سیستان کو  • سینه خؤنی  • شا شهیدان  • شاه نشین  • شمشا د سرا  • شیر در ِ  • شیر قلعه  • شیر پُشته  • فی آب  • فیروز کو  • فیگور سر  • قلعه سر  • قلعه کوتی  • قلعه گردن  • لا خؤنی  • لا ما چاک  • لا وار  • لابُن کوتی  • لار ِ نه  • لاره کو  • لاله بند  • لهِ خؤنی  • لَرینه  • لَزنه چاک  • لیلا کو  • مازو مرز  • مازوکو  • مُلا خورشه شا  • مگس تَله  • مگس تَله 2  • ناتیش کو  • نفت ِ چاک  • نَرسَل  • هالی دشت  • وَژک  • پَلر چال  • پَمسی  • پُشته کو  • چاکُ نه  • کافر قلعه  • کافر لَت  • کالیسی  • کاکو  • کاکو سرا  • کفتر لَنگه  • کو  • کوربیه سرا  • کَشکی  • کَندال  • کُتا سر  • کُتا سرا  • کُتام  • کُهننأ سرا  • کیهان  • گاو پره  • گرد ِ بُن  • گردنه  • گرما کَش  • گرماب رو  • گرمی  • گندم سرا  • گندم چاله  • گَرده  • گَرزه  • گُرگان دشت  • گُلکن  • گُمُل  • گِل ویگیران  • گیسِل

اردبیل

گرمی مرکز گرمی شهرستان ایسه اردبیل اوستان مین جه کیشور ایران.

دئنی جیگان[دچينواچين]

جورواجور[دچينواچين]

توشکه[دچينواچين]

اردبیل سرشناسان

ناصرچشم آذر، محمود نظرعلیان، علی سلیمی ، ودود موذن ، فرهاد قائمیان، توحید معصومی، اکبر عبدی، جمشید هاشم پور، رسول ملاقلی پور، علی دایی ، حسین رضازاده ، مجتبی جباری، رحیم مؤذن ‌زاده اردبیلی، شیخ صفی‌ الدین اردبیلی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، مقدس اردبیلی، شاه اسماعیل اول، عمران صلاحی، بابک خرمدین.

اردبیل شهران

آبی ‌بیگلو  ، اردبیل  ، اصلاندوز  ، بیله‌سوار  ، پارس‌آباد  ، تازه ‌کند انگوت  ، جعفرآباد  ، خلخال  ، رضی  ، سرعین  ، عنبران  ، کلور  ، كوراييم  ، گرمی  ، گیوی  ، لاهرود  ، مشگین ‌شهر  ، نمین  ، نیر  ، هشتجین  ، هیر  ،

اردبیل (اوستان)

اردبیل (اوستان)

مرکز اردبیل
شهرستانان اردبیل | بیله‌سوار | پارس‌آباد | خلخال | کوثر | گِرمی | مشگین‌ شهر | نَمین | نیر
شهرون

آبی ‌بیگلو | اردبیل | اصلاندوز | بیله‌سوار | پارس‌آباد | تازه ‌کند انگوت | جعفرآباد | خلخال | رضی | سرعین | عنبران | کلور | كوراييم | گرمی | گیوی | لاهرود | مشگین ‌شهر | نمین | نیر | هشتجین | هیر 

دئنی جیگان

سردابه آبشار  | شیخ صفی‌الدین آرامگاه  | امامزاده کلور | اردبیل بازار  | پورد خداآفرین | پیست اسکی آلوارس | شورابیل دریاچه  | قله سبلان دریاچه  | نئور دریاچه  | سنگ‌نبشته شاپور دوم ساسانی (مشگین‌شهر) | غار هفت‌خانه | سرعین مجتمع آب‌درمانی  | اردبیل موزه مردم‌شناسی