سخت‌سر

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


رامسر
ايته تاتايي رامسر ٚ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : رامسر
کشور : ایران Flag of Iran.svg
اۊستان : مازندران
شأرستان : [رامسرˇ شأرستان]]
بخش : مرکزي بخش
محلي نام : سخت‌سر
قديمي نامان : سخت سر
مردۊم
جمعيت ۳۵٬۹۹۷ نفر (۱۳۹۵)
زوان: تبری-گيلکي
مذهب: شيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه : ۲۱- متر
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين: ۲۱ درجه سانتيگراد
شأر ٚ اطلاعات
شأردار : رضا کهالي
سؤغات : بج
چئي
مرکبات
کيوي
تلفؤن ٚ پيش‌شۊماره : ۰۱۱


سٚختٚ‌سر ايته جه مازندرانˇ اۊستانˇ شأران سخت‌سرˇ شأرستانˇ مرکزي بخشˇ مئن ايسه. أ شأر سخت‌سرˇ شأرستانˇ مرکز ني ايسه. سخت‌سر خۊرتاو جه شيرۊد ؤ تۊنکابؤن، خۊرخۊس جه چابۊکسر، کلسيا جه کاسپينˇ گر ؤ نسا جه ني ألبۊرز کۊهان-أ فأرسه. سخت‌سر منطقه‌اي ايسه کي اجنبی‌ئن جي، نه اسکندر، نه تۊرکؤن ؤ عربؤن ؤ مؤغؤلؤن ؤ نه فارسؤن، نتؤنسن کي اۊنه کامل بگيرن. هي مؤضۊع وأسي ايسه کي اي شأرˇ اسمه سخت‌ٚسر بنأييدي کي أ شأرˇ مردۊم سرسختي ؤ مقاومت نشان دنه.

مأمد رضا پهلوي کاخ سخت‌سرˇ مئن

أ شأرˇ قديمي ؤ أصلي نام،‌ سخت‌سر ايسه. امّا ۱۵۰۹ گالشي سال (۱۹۳۵ ميلادي) اي شأرˇ نام، سخت‌سر جي بۊبؤ رامسر.

أ شأر مازندرانˇ آخري شأر خۊرخۊسˇ جه ایسه.

سخت‌سرˇ آو ؤ هأوا، تاوسسانˇ مئن گرم ؤ مرطۊب ؤ زمسسانˇ مئن سرد ایسه. کۊ ؤ دامان ؤ گرˇ نزديکي أ شأرˇ مئن زیبائي خاصي أ شأر-ه بدا ؤ أ أمر مؤجب مسافرانˇ جذب تاوسسان ؤ تعطيلˇ رۊزانˇ مئن به. سخت‌سر ایته فرۊدگا دره. سخت‌سرˇ کۊهستاني جيگایان جؤرده مأنستن پۊر زیبا ؤ خۊش آب ؤ هأوا ایسن. جه سخت‌سرˇ کشاورزي محصۊلان شأ به بج ؤ مرکبات ؤ چئي ؤ کيوي اشاره گۊدن.


MazandaranRamsar.PNG

سختٚ‌سرˇ محلان[دچينواچين]

توساسان ، آخوند محله ، ابریشم محله ، لپاسر ، نارنج بن ، جنت رودبار

شاه منصور محله ، غریب محله ، چارصد دستگاه ، طالش محله فتوک

چپرسر ، دوسکول بن ، رضی محله ، دریا پشته ، پردسر ، زکی محله

لمتر ، تنگدره ، میان لات ، اشکونه کوه ، رمک ، لیماکش ، کرکت محله

حیدر محله ، کوی تعاونی ، سفید تمشک ، جنگ سرا ،لات محله ،بامسیدئني جیگان[دچينواچين]

سخت‌سرˇ رۊخانان

1.صفا رود

2.ترک رود

3.نسارود

4.چالکرود

5.سرخانی رود

6.چالدره رود

7.پلنگ رود

8.نمک آبرود

9.رمک رود

10.شوراب سررود

11.برشی رود

12.میان حاله رود.

سخت‌سرˇ غاران

  • گرگر لوکا غار
  • یاغی لوکا غار
  • بام بامه غار
  • شب پره چال غار

سخت‌سرˇ پلاژان

  • پلاژ لیدو
  • پلاژ توسکا سرا
  • پلاژ شهرداری

تاتاييان[دچينواچين]

</gallery>

جۊر وا جۊر[دچينواچين]مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست