خومام

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

خومام، شهری ایسه رشت شهرستان مئن جی اوستان گیلان.

خومام
فاىل:H1h.jpg
خومام بانک ملی
خومتم بانک مسکن

خومام شهر رشت شهرستان شمال مئن و رشت (15) کیلومتری مئن و بندرانزلی (25) کیلومتری مئن قرار داره. ا شهر تقریبا (55) سال ایسه عونوان بخشا دارا ایسه و اونه مساحت ( 160 )کیلومتر مربع ایسه.

جی شهر قدیمی مناطق ، مسجید جامع ایسه که اونه ساختمان جدید خیلی زیبا و اونه تمام حیاط سطح موزائیک کاری ببوسته و کنار آقا سید حسن بوقعه که جی زاکان ایمام موسی کاظم ایسه قرار داره که زبان عامیانه میئن به (کوچی) آستانه معروف ایسه و د آقا سید سلطان بوقعه دافچاه روستا میئن و بابا حسن بوقعه در چوکام که اونه حیاط مئن بانوی فداکار و مسلمان اتریشی فاطمه یحیایی(ماریا هوف بایر) قرار داره.


جور وا جور[دچينواچين]

خومام شهرداری


خومام صندوق نسوز توليد مئن رتبیه اولا جی اوستان و به گوفتیه عموم مردوم كل كشور مئن داره.

گيلان (اوستان)

گيلان (اوستان)

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه اشرفيه | املش | بندر انزلی | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | سیاکل | شَفت | سوماسرا | تالش | فومن | لاجان | لنگرود | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه اشرفيه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | بندر انزلی | پره‌سر | توتکابون | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشک ِ بیجار | خؤمام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | روسسؤم‌آباد | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شلمان | سوماسرا | فومن | کلاچای | کوجسفان | کومله | کیاشهر | گوراب زرمئخ | لاجان | لشت ِ نشا | لنگرود | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | تالش 

خؤجير جيگأن

انزلی مورداب | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | محمد معينˇ مقبره | اسپیدمزگت | محتشم ِ باغ | شيخ زاهدˇ اسسؤنه | غازیان ِ پورد | شیطان کو | رشتˇ شهرداری | رشت ِ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | چیی موزه | رشت ِ موزه | کاکتوسانˇ موزه 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست