خۊمام

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن خومام أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خۊمام
ایته تصویر خۊمام جی
Khomam
رسمي نام خۊمام
کشور ایران Flag of Iran.svg
ايالت گیلان
قدیمی نامؤن خۊمˇ آب، خۊ مام، خۊبان
اینترنتی سایت http://khomamnews.ir http://www.khoobankhabar.ir
تلفونˇ پیش‌شوماره ۰۱۳
مردوم/جوغرافی
جمعیت ۲۰٬۸۹۷ نفر [۱]
زوان گیلکی
موختصات خورتابˇ ۴۹° ۳۹′ - کلسیا ۳۷° ۲۳′
زمات UTC +3:30
بولندی (دریا جی) ۱۷- متر
شهرؤن

بخشؤن
خۊمامˇ بخش


خۊمام، ايتأ جأ گیلانˇ اۊستانˇ شهران ايسه کي خۊمامˇ بخشˇ مرکز ايسه ؤ رشتˇ شهرستان مئن قرار دأره.خۊمام بانک مسکن

خۊمام وسط راه ارتباطی دوته پيله شهر تۊريستي گيلان یعني رشت و أنزلي واقع بۊبۊسته.[۲] و به طؤر کلی شأ گۊتن کي مسير بین‌المللي و ترانزیتي استان گیلان مرکز یعني رشت به سمت پيله‌ترين بندر کاسپي دريا جير یعنی أنزلي، جه شهر خۊمام گۊذره و هأ مۊضۊع باعث بۊبۊسته کي خۊمام پۊليس راه أ اۊتۊبان، دوّمي جاده پرتردد گيلان دۊرۊن معرفي بۊکۊنه. خۊمام جه کلسیا وَر به ساحل جفرۊدبالا خۊره و به کاسپي دريا متصل به و ۱/۵ کيلۊميتر ساحلي نوار دأره. أ شهر جه خۊرخۊس ور هم به رۊستای دهنه‌سر شیجان منتهي به کي أ رۊستا جه به أنزلي سَل متصل به. ۷ته جه خۊمام رۊستایان منطقه آزاد أنزلي حؤمه دۊرۊن قرار دأرن.

خۊمام شهر، رشتˇ شهرستانˇ کلسيا ؤ رشت ۱۵ کیلۊمتري مئن و أنزلي ۲۵ کیلؤمتري مئن قرار دأره. أ شهر تقریباً ۵۵ سال ایسه کي عۊنوان بخشأ دارا ايسه و اۊنˇ مساحت ۱۶۰ کیلؤمتر مربع ايسه.

جي شهر قدیمي مناطق ، مسجید جامع ایسه کي اۊنه ساختمان جدید پۊر خۊرۊم ايسه و اۊنه تمام حیاط سطح موزائیک کاری بۊبۊسته و آقا سید حسن بۊقاٰ ورجأ که جي زاکان موسی کاظم ایسه قرار دأره کي عامیانه زوان مئن به (کۊچي) آستانه معرۊف ایسه و آقا سید سلطان بۊقاٰ دافچاه روستا میئن و بابا حسن بۊقاٰ چوکام مئن کي اۊنه حیاط دۊرۊن بانوی فداکار و مسلمان اتریشی فاطمه یحیایی (ماریا هوف بایر) قرار دأره.

جمعیت[دچينواچين]

براساس سال ۱۳۹۵ˇ سرايشماردن، خۊمامˇ جمعیت ۲۰٬۸۹۷ نفر[۳] و خۊمامˇ بخشˇ جمعيت ۵۴٬۸۶۰ نفر ايسه.[۴] خۊمام ثبت احوال ایداره سال ۹۳ دۊرۊن در رابطه با آمار رشد جمعیت خۊمام اعلام بۊگۊد کي أ بخشˇ جمعیت خئلي بۊجۊر بۊشؤ و به ۶۶،۲۳۶ نفر فأرئسه.[۵] خۊمام ۵۲ته گیلان شهرأن مئن يازدهمي شهر پرجمعیت ایسه و اۊنˇ جمعيت جه خئلي از شهرأنی کي مراکز شهرستانان ايسيد مثل رۊبار، شفت، رزوندي، ماسال و سیاکل ویشتر ايسه، به عبارتي از نظر جمعیتی خۊمام به صۊرت شهرستان ديده به ولي خدمات شهرستانی در قالب بودجهٔ بخش ارائه به.

خۊمام رشد جمعیت هفتاد سال گۊذشته دۊرۊن خۊمام جمعيت هفتاد سال گۊذشته دۊرۊن ۱۰ برابر بۊبۊسته. سال ۱۳۲۵ دۊرۊن، أ شهرˇ جمعیت ۲٬۵۱۳ نفر بۊ، سال ۱۳۴۵ أ شهرˇ جمعیت به ۳٬۰۶۷ نفر برسه، سال ۱۳۵۵ به ۴٬۰۱۴ نفر، سال ۱۳۶۵ به ۷٬۸۱۴ نفر، سال ۱۳۷۶ به ۸٬۵۵۸ نفر، سال ۱۳۸۵ به ۱۳٬۲۸۰ نفر و سال ۱۳۹۰ دۊرۊن خۊمامˇ جمعيت به ۱۷٬۱۰۶ نفر برسه کي البته طبق برآورد جمعیتی، هسأ خۊمامˇ جمعيت ويشتر جه ۲۵٬۰۰۰ نفر ايسه.

خۊمامˇ وجه تسمیه[دچينواچين]

خۊمامˇ شهرˇ قدمت ویشتر جه ۱۰۰۰ سال ایسه هأنه واسي گۊتن نام دقيق أ شهر قدیم دۊرۊن ممکن نيه ولي حدسیات و باورهای مختلفي درباره أ شهر نام وۊجۊد دأره کي بيجيرتر اۊشان بررسي کۊنيم. ۱- بعضیأن معتقد بيد کي قديمان مئن أ منطقه دۊرۊن هرته خانه برای نگهداشتن آب شربي کي مردۊم رۊزمره نیاز بۊ، آبان خۊم‌های مخصۊص دۊرۊن فۊگۊديد و اۊ دؤران ويشتر خانه‌ئان دۊرۊن أ خۊمان نهأبۊ، هأنه ۊاسي أ منطقه به خۊم‌آب و به مۊرۊر به خۊمام تغيير پیدا بۊگۊده. اخيرا وۊرۊدي شهر خۊمام، ايتأ مجسمه آبنما نصب بۊبۊسته و متشکل جه خۊم‌های متعدد ايسه کي اۊشان جه آب بيرۊن زنه و اشاره به هأ مۊضۊع دأره. ۲- أ منطقه قديم قديمان مئن به شهر خۊبان معرۊف بۊ ولی به مۊرۊر خۊبان به خۊمام تغییر بۊکۊده. ۳- بعضیان معتقد ايسيد کي خۊمام اوّل به صۊرت «خۊ مام» بۊ کي گيلکي زوؤنˇ دۊرۊن به معنی مي سامؤن ايسه.[۶]

کشوري تقسيمان[دچينواچين]

خۊمامˇ بخش: أ بخش ايتأ شهر ؤ سۊته دهستان ؤ ۴۴ته رۊستا دأره.

شهر: خۊمام

دهستانان[دچينواچين]

(الف).چاپارخانه دهستان: أ دهستان ۱۷ته روستا دأره و اۊنˇ مرکز چاپارخانه روستا ايسه.

چاپارخانه دهستان روستاهان

پشتسان گورابجير، تازه آباد صدر، توكسر شيجان، جفرود بالا ، جفرود پائين، چاپارخانه روستا، دهنه سر شيجان، راسته كنار، تنبل محله، زيرده، شيجان ، غلامرضا باغ، فتاتو، فشتكه، گورابجير ، ميان محله.


(ب).چؤکامˇ دهستان: أ دهستان ۱۴ته رۊستا دأره و اۊنه مرکز بالا محله چؤکامˇ رۊستا ايسه.

چوکام دهستان روستاهان

اشكيك، بالا محله چوكام ، بلسكله، بيج، بيجرودكل، تازه آباد خواچكين ، جير سر باقرخاله، جير سر چوكام، خواچكين ، دوآب مردخ، فرشكي چوكام، لله كا ، مصردشت، ميانكل.


(ج).کته‌سر خۊمامˇ دهستان: أ دهستان ۱۳ته رۊستا دأره اۊنه مرکز کته سرˇ رۊستا ايسه. .

کته سرخومام دهستان روستاهان

اسماعيل آباد، اشمنانطا لم‌، برمچه بالا محله، برمچه پائين محله، تيسيه ، دافچاه ، كته سر ، كلاچاه، كوی شاه، لات ، مشكاپشت ، معاف محله.

خۊمامˇ دئبار[دچينواچين]

خۊمام رۊخان سابق پيله‌تر و پرآب‌تر بۊ و خۊمام به کمک هأ رۊخان به شهر تاريخي گسکر متصل بۊستي و پيله لۊتکایان و پاراخۊتان خۊمام دۊرۊن پهلۊ گيفتید. در ۴ ذیقعده ۱۲۷۱ و آخر سالأن ناصرالدین شاه حۊکۊمت کي ايتأ قرارداد بین ايران و شؤروي چأکۊدن راه ارابه‌رؤ جه أنزلي به رشت دَوَسته بۊبۊسته، شؤن آمؤن کارگران و مأمۊران رۊس أ منطقه دۊرۊن ويشتر بؤسته و رۊسان خۊمام دۊرۊن ايتأ راهدارخانه چأگۊديد ؤ اۊنˇ نام زاستاو بنأييد. أ راهدارخانه بعدها به مدرسه تبديل بۊبۊسته.

خۊمام نهضت جنگل و گيلانˇ جۊمهۊري زمات، ايتأ نظامي شهر بۊ و لشکریان جنگل أيه استراحت گۊديد و جنگأن بسیاري‌ئم أ منطقه دۊرۊن رؤخ بدأ.

خۊمامˇ تارئخ مئن، شؤن آمؤن‌های بسياري جه شهران و کشوران مختلف به خۊمام رخ بدأ کي سبب انتقال و راه پیدا گۊدن فرهنگ جدید به أ منطقه بۊبۊسته ؤ ابتدا مکتبخانه‌ئان متعدد خۊمام رۊستایان دۊرۊن چأگۊده بۊبۊسته کي تا هفتاد سال پيش دائر بۊ و بعد به مدرسه تبديل بۊبۊسته. خۊمامˇ اوّلي مدرسه، مدرسه اتفاق بۊ کي سال ۱۳۱۲ دۊرۊن دائر بۊبۊسته و کؤران هم أ مدرسه دۊرۊن پسران ورجأ تحصيل گۊديد و به‌دليل فرهنگ بۊجؤري کي خۊمامˇ مردۊم دأشتيد خۊشان کؤران‌ئم به مدرسه روانه گۊديد ؤ با اۊشان تحصيل رئکان ورجأ هچ مخالفتي نۊبؤسته. حۊدۊد ۱۰۰ دانش آمۊز أ مدرسه مئن تحصيل گۊديد.

سال ۱۳۲۳ دۊرۊن مدرسهٔ اتفاق به نام دبستان مؤلوی در دؤ نؤبت صبح و عصر پسران ره به خۊ کار ادامه بدأ ؤ به صۊرت مدرسه‌ای ۶ کلاسه دربامؤ. ايتأ دبستان هم کؤران ره به نام مهستی زماتي کي آقای فریدۊن فرحبد خۊمامˇ اداره فرهنگ رئيس بۊ تأسیس بۊبۊسته کي بعد انقلاب اۊنˇ نام به «شهید صادقی» تغيير بۊکۊده و أ رۊزان دۊته نوبت دۊرۊن با حۊدۊد ۴۰۰ته علم آمۊج فعالیت کۊنه.[۷]

دئني جيگایان[دچينواچين]

دهنه‌سرˇ داري آلاچيق
ردیف نام مکان نوع مکان توضیح
۱ دهنه‌سرˇ سل طبیعی دهنه‌سرˇ سل متصل به أنزلي‌سل ايسه. أ سل پۊر جه نیزار ؤ گل‌های دریایی و سل باقلا ایسه و لۊتکا سواري، شیکار ؤ ماهي‌گيتن جه أ سل رائج تفريحان ايسه. زمسسان‌‌ئان دۊرۊن هزاران پرنده دریایی مخصۊصا کالگان به أ محل مۊهاجرت کۊنيدي. انواع ماهیان و گیاهان أ سل مئن وۊجۊد دأريد.[۸]
۲ جفرۊدبالا تفريحي ساحل طبیعی - تفریحی ساحل جفرودبالا به طول ۱٫۵ کیلومتر، نوار ساحلی خۊمام ايسه کي مجاور منطقه آزاد انزلی قرار دأره.
۳ چؤکامˇ تاريخي عمارت تاریخی أ عمارت در هستهٔ مرکزی بافت روستايی چؤکام جه توابع خۊمام قرار دأره. مجموعه متعلق به ناصرالملک، نایب السلطنهٔ احمدشاه قاجار بۊ کي أ عمارت به خۊ زای حسین علی خان قراگوزلو به ارث بنأ. أ مکان اۊنه تفريحگاه فصۊل مختلف مئن بۊ. عمارت قدیمی باغ جه آثار دورهٔ قاجار و پهلوی ايسه. اۊنه بنا در دؤ طبقه چاکۊده بۊبۊسته و اۊنه ایوان مزین به ستۊن‌ئان، سرستۊن‌‌ئان و نرده‌‌ئان چۊبی ايسه.
۴ دهنه‌سرˇ داري آلاچيق تفریحی آلاچیقان چأگۊده بۊبۊسته پيله داران سر کي نزديک دهنه‌سر شيجانˇ سل (مۊرداب) چأگۊده بۊبۊسته ايتا جه خۊمامˇ دئني جيگایان ايسه.
۵ دکتر چمسازˇ تنديس دیدنی مجسمه‌ای سنگی جه دۊکتۊر کهن‌سال و خیّر خؤمام کي با کمک به بیماران و مستمندان، تبدیل به اسطوره اخلاق و انسانیت خۊمام و گیلان دۊرۊن بۊبۊسته، ايتأ سکۊ رۊ خیابان تختي خۊمامˇ وۊرۊدی مئن مقابل منزل دۊکتۊر چأگۊده بۊبۊسته کي عۊمۊم ره قابل بازدید ایسه.
۶ مسجد و بقعه امامزاده حسن (ع) زیارتی - تاریخی بقعه خۊمامˇ شهر مئن واقع بۊبۊسته و به گفته اهالی و مطابق آنچه در شجره نامه مؤجۊد بامؤ آقا سید حسن جه پسران امام موسی کاظم (ع) ايسه. بنای قدیمی أ بقعه تخریب بۊبۊسته و اۊنه جا ساختمان جدید و مجللی چأگۊده بۊبۊسته. أ ساختمان شامل بقعه و پيله مسجد شهر در ۲ طبقه ايسه.

خۊمامˇ معرۊف فۊتبالیستان[دچينواچين]

سیامک عاشۊری (ملوان - استقلال رشت - سپاهان - پیکان)

مرتضی ابراهیمی (استقلال رشت - پگاه گیلان - استقلال تهران - مس کرمان - سایپا - داماش گیلان)

رسول میرطرقی (ملوان - استقلال اهواز - پگاه - مس کرمان - نفت آبادان - شهرداری اراک)

علی عشوری زاد (ملوان - پگاه - سایپا - استیل آذین - داماش)

هادی سهرابی (پگاه - داماش - مس کرمان)

محسن فروزان (پگاه - ملوان - گسترش فولاد تبریز - تراکتورسازی - گسترش فولاد تبریز - استقلال تهران - سیاه جامگان مشهد - راه‌آهن تهران - تراکتورسازی)

مهدی رحیم زاده (ملوان - گسترش فولاد - داماش)

احسان عبدی (ملوان - نساجی مازندران - آلومینیوم هرمزگان - نفت مسجدسلیمان - مس کرمان - صنعت نفت آبادان)

محمدهادی یعقوبی «حسام» (ملوان - گهردورود - ملوان - پیکان تهران)

محمد دادرسی (داماش گیلان - سپیدرود رشت)

سیدهادی موسوی (شیرین فراز کرمانشاه - سپیدرود رشت - چوکا)

افشین عشوری زاد (سپیدرود رشت)

مجید فارسی خمامی (نساجی قائمشهر)

وحید رفاهتی (ملوان بندرانزلی)

حافظ یعقوبی (داماش گیلان)

سامان حقگو (پگاه گیلان - سپاهان اصفهان - شهرداری هشتگرد - ملوان بندرکیاشهر)

سامان رفیعی (سپیدرود رشت)

  • خۊمام بانوان فۊتبالیست

سارا قمی مرزدشتی خانم سارا قمی ايتأ جه بانوان ميلّي‌پۊش خۊمامي ايسه کي تيم بانوان ملوان بندرانزلی دۊرۊن پنج دؤره به عنوان گلزن اوّل لیگ برتر بانوان مئن شناخته بۊبۊسته. سارا قمی هسأ تیم بانوان شهرداري بم دۊرۊن بازي کۊنه.

جۊر وا جۊر[دچينواچين]

خومام شهرداری


خۊمام نۊسۊج صۊندؤق چاکۊدن مئن رتبه اوّلأ جي اۊستان و به گفته عۊموۊم مردۊم، كل كشور مئن دأره.

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.khoobankhabar.ir/68751/جمعیت-بخش-خمام-تا-پایان-سال-94-به-بیش-از-81-ه/%7Cعنوان = خبرها|ناشر =خوبان خبر|تاریخ بازدید = ۱۶ فوریه ۲۰۱۶|تاریخ = ۱۰ دی ۱۳۹۳}}
  2. khomam-news.ir/1717/خمام/یخ دربهشت-خمام، از-عوامل-جذب-مسافر-و-توریست|عنوان =گزارش|ناشر =خمام نیوز|تاریخ بازدید = ۲۵ ژوییه ۲۰۱۵|تاریخ = ۲خرداد ۱۳۹۲}}
  3. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}
  4. درگاه ملی آمار ۱۳۹۰
  5. khoobankhabar.ir/جمعیت-بخش-خمام-تا-پایان-سال-94-به-بیش-از-81-ه-|عنوان = خبرها|ناشر =خوبان خبر|تاریخ بازدید = ۱۶ فوریه ۲۰۱۶|تاریخ = ۱۰ دی ۱۳۹۳}}
  6. khomam-news.ir/wiki/2-خمام-درباره|عنوان = مصاحبه ها|ناشر =خمام نیوز|تاریخ بازدید = ۲۴ ژوییه ۲۰۱۵|تاریخ = ۱۲ مرداد ۱۳۹۲
  7. khomam-news.ir/wiki/تاریخچه ی-خمام/درباره-خمام-2|عنوان = مصاحبه ها|ناشر =خمام نیوز|تاریخ بازدید = ۲۴ ژوییه ۲۰۱۵|تاریخ = ۱۲ مرداد ۱۳۹۲}}
  8. سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندر انزلی