خومام

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن خؤمام أجي)
بوؤز: گردسن، وامج

خومام، شهری ایسه رشت شهرستان مئن جی اوستان گیلان.

خومام
فاىل:H1h.jpg
خومام بانک ملی
خومتم بانک مسکن

خومام شهر رشت شهرستان شمال مئن و رشت (15) کیلومتری مئن و بندرانزلی (25) کیلومتری مئن قرار داره. ا شهر تقریبا (55) سال ایسه عونوان بخشا دارا ایسه و اونه مساحت ( 160 )کیلومتر مربع ایسه.

جی شهر قدیمی مناطق ، مسجید جامع ایسه که اونه ساختمان جدید خیلی زیبا و اونه تمام حیاط سطح موزائیک کاری ببوسته و کنار آقا سید حسن بوقعه که جی زاکان ایمام موسی کاظم ایسه قرار داره که زبان عامیانه میئن به (کوچی) آستانه معروف ایسه و د آقا سید سلطان بوقعه دافچاه روستا میئن و بابا حسن بوقعه در چوکام که اونه حیاط مئن بانوی فداکار و مسلمان اتریشی فاطمه یحیایی(ماریا هوف بایر) قرار داره.


جور وا جور[دچينواچين]

خومام شهرداری


خومام صندوق نسوز توليد مئن رتبیه اولا جی اوستان و به گوفتیه عموم مردوم كل كشور مئن داره.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه