جرگه:دانش

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

اي ولگˇ مئن ألؤنى هيچ وؤتي دننئه. شۊمۊ تؤنين باخيˇ ولگؤنˇ مئن اي ولگˇ تيتره وامجين، مۊرتبط سياه'نه وامجين، ىا اي ولگه چاکۊنين.

جيررچؤن

اي ۴ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۴ته جيرجرگه دأنه.

ب

ر

ع

پ

"دانش" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۱۴۳ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۴۳ته ولگ دأنه.