بندر انزلی بولوار

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
انزلی بولوار

بندرانزلی ، ایته از معدود شهرهای ایرانه كه پاركی به ا قشنگی داره ، قدمت ا پارك بيش از 85 سال ایسه. ابتدا قسمت بوجوری و بعدنان از سال 1307 کم کم قسمت بیجیری( شرقی و شومالی ) اون چاگوده و به صورت ایمروزی در بامو. ا پارك 35000 مترمربع وسعت داره و به علت قرار گیفتن در ساحل كانال ( بين غازيان - انزلی ) و در مواقع ساحل دريا ، از سه طرف هم موشرف به روخانه ایسه. دو تا موج شكن از سمت شومال خو روبرو داره كه به صورت ایته دروازیه با ابهت ، خو آغوش پر مهره به روی همه تماشاگران طبيعت وازا گوده .

بولوار

مسافران و اهالی شهران ايران كه به بندرانزلی مسافرت کونیدی . مطمئنن از ا پارك ديدن و اونه میئن گردش کونیدی . زيبائی طبيعی ا پارك و اونه هوای پاك و سالما در كمتر شهران ايران شا پیدا گودن . به طوريكه گردش درا پارك آنچنان فرح بخش ایسه كه ناراحتیان اعصاب تسكين و جسم و جان صفا دهه .انزلی بولوار يا پارك عمومیه بايد تميز نگه داری گودن از لقد زن سبزان و كندن اونه گلان بوسيله جاقلان باید جلوگيری ببه . زيرا گل شاخه سر زيبا ایسه .