گب:أزئه دار

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ورگ ؤ بخساد

شديدن دچين وچين خأنه!--شـىـخـ... (بحث) ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۰ (UTC)

شديدا مي سر شلۊغه! امتحاناتˇ وأسر (ميانترم ؤ پاىانترم). شرمنده بخساد (بحث) ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۰۳ (UTC)
تي نظر چيسه ماهان؟
D:
تي أنگۊشتؤنˇ نگرانم.
ورگ (بحث) ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۵ (UTC)

برأ مۊ بي تقصيرم. اۊ مؤقع قرار بۊ اي امئه رسم الخط ببي D: الؤنم اگر وقت بۊکۊنم چشم. راستي ورگ تۊ که مي پىگيريئنه پىگيري کأدربي مأ ىاد تؤدي چه کارؤني قرار بۊ بۊکۊنم. فقط هينه بۊگؤم که در ىک ماه گذشته مۊ مي شرکته عوضأ گۊدم!--ما هان (بحث) ‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۵۲ (UTC)

ما هان؛
مي مأرˇ قؤلي: تي کۊلا تختˇسر بنئم! مۊ مأ چي ىاد دره. فعلا تي پىغامؤن ؤ تي نؤتيفيکىشنؤنه پى بگير تا بعد.
ورگ (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۰ (UTC)