أزئه دار

Wikipedia جي

أزئه دار (علمي نام: Zelkova carpinifolia) ايته نؤع دار ايسه کي قفقاز ؤ البۊرز ؤ اۊرۊپا خۊرتاو ٚ سامانان ٚ بۊمي دار ايسه. أزئه دار ۲۰ تا ۳۵ متر بۊلندي دره ؤ اۊن ٚ تنه قطر دۊ متر-ه فأرسه. اۊن ٚ ولگ نی ۴ تا ۱۰ سانتي‌متر طۊل ؤ ۲،۵ تا ۶ سانتي‌متر عرض دره. أزئه دار-ه زيبايي وأسي ني کارده. اۊن ٚ مئوه ۵ تا ۶ ميلي‌متره ؤ تيره سوز ٚ رنگ ايسه ؤ ولگ ٚ پألۊ دۊچکه.

أزئه دار ٚ ولگ
أزئه دار ٚ مئوه
أزئه دار

سربس[دچينواچين]