کۊجسبان ٚ بخش

Wikipedia جي

کۊجسبان ٚ بخش ایته جه گيلان ٚ بخشان رشت ٚ شأرستان ٚ دۊرۊن ايسه. أ بخش ٚ مرکز کۊجسبان ٚ شأر ايسه.

کشوری تقسیمان[دچينواچين]

شأران: کۊجسبان، لۊلمان

جمعیت[دچينواچين]

بر اساس ايران ٚ آمار ٚ مرکز ٚ سرايشماردن، کۊجسبان ٚ بخش ٚ جمعيت، ۱۳۸۵ سال ٚ دۊرۊن ۴۹,۲۷۸ نفر (۱۴,۲۶۲ خانوار) بۊ.[۱]

جور وا جور[دچينواچين]

کوچصفان آموزش و پرورش

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}