چارپادشا

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مزار چهار پادشا

بوقعه چار پادشائان در لاجان تشکیل ببوسته از چندین قبر و مسجیدی که به اون وصل ایسه. ا مجموعه چند تا اوتاقیدی کی کنار همدیگر نهادی و ایته ایوان كه در سمت شومالی اوتاقان و در راستای اوشان نها. قدیمی‌ترین قبر اویه موتعلّق ایسه به "سید خوركیا" یا "خرم كیا" . بقیه قبران پس از جنگ سال 791 ه. ق. رشت میئن كه به كوشته‌بوستن چندنفر از حوكّام كیایی مونجر ببوسته ، به ا محلّ اینتقال و کنار قبر قدیمی دفنا بستده. علت ا نام نهان انه كه ا قبرانه به "سید خوركیا"، "سیدعلی كیا"، "سیدرضی كیا" و "سیدیحیی كیا" نسبت دهیدی. البتّه قبر "سید یحیی کیا" به‌صورت سیوا و در ایته دیگه بنا واقع در شرق بنای اصلی دفن ایسه. ا بنا تازگیها تعمیر ببوسته و شکل جدیدی پیدا گوده . از زیباییان ا بنای به ظاهر ساده كه بام سوفالی داره. باید به صندوقان چوبی قبران هم ایشاره ببه كه هرایته در نوع خود، اوج هنر منبت‌كاری و گره‌چینیا رسانه.

بوقعه چار پادشائان، موتعلّق به صفویه دوره ایسه و دارای شماره ثبت ملّی 322 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كشوریه.