هئلسينکي

Wikipedia جي
هئلسينکي
Helsingin kaupunki
جه بوجور: هئلسينکي کلیسای جامع - هئلسينکي مرکز شهر - چپ: سانوما ، هئلسينکي انتشارات مرکز - راست: کیاسما ، هئلسينکي هونری موزه - فنلاندˇ پارلمان - هلسینکی شهر شب مئن - هئلسينکي ساحل
جه بوجور: هئلسينکي کلیسای جامع - هئلسينکي مرکز شهر - چپ: سانوما ، هئلسينکي انتشارات مرکز - راست: کیاسما ، هئلسينکي هونری موزه - فنلاندˇ پارلمان - هلسینکی شهر شب مئن - هئلسينکي ساحل

نشون
نام مستعار: مردمˇ شهر
هئلسينکي کلانشهر زردˇ رنگ - شهرˇ مرکز (سورخˇ رنگ)
هئلسينکي کلانشهر زردˇ رنگ - شهرˇ مرکز (سورخˇ رنگ)
وب‌گاه www.hel.fi

هئلسينکي ( Helsinki )فنلاندˇ پاتخت و نیشتنگا ایسه کی فنلاندˇ پیله ترین شهر ، بندر و تجاری و ایقتصادی مرکز ایسه.[۱]


سربس[دچينواچين]

  1. Helsinki