گوستاو واسا

Wikipedia جي

گوستاو واسا
ايته تاتايي گوستاو اریکسون واسا ٚ جه
ايته تاتايي گوستاو اریکسون واسا ٚ جه

گوستاو واسا تاتایی ، سوئدˇ شاه

أصلي نام گوستاو اریکسون واسا
بزارۊج ۱۲ می ۱۴۹۶ (إحتمال)
بزاجيگا اۊپلاند ، سوئد
دفن ٚ جيگا اوپسالا پیله کلیسا
پئر ؤ مار پئر: اریک یۊهانسؤن ؤاسا
مار: سیسیلیا مانسدۊتر
همسران کاترین ساکس لۊنبۊرگ
مارگارت لیؤن‌هۊفۊۊد
کاتارینا استنبۊک


گوستاو یا گوستاف یکم (بیچه بوبوسته: ۱۴۹۶ - بمرده: ۱۵۶۰ میلادی) ایتا سوئدی شاه بو کی جه ۱۵۲۳ تا ۱۵۶۰ میلادی حکومت بوگوده. گوستاو ایتا سوئدی اشرافی کوگا میان بنام واسا بیچه بوبو. گوستاو واسا استوکهولمˇ خونˇ حمام پسی ، سوئدیان رهبر بوبوست و علیه کالمارˇ ایجایی و دانمارکˇ شاه کریستین دوم شورش بوگوده. واسا بتأنسته سال ۱۵۲۳ میان ، کالمارˇ ایجایی مایه دار دشکن بده و به عنوان سوئدˇ شاه دوجین بوبوسته و هتویی بو کی سوئد خو آزاتی ، دانمارک جه بدس باورده. هنه وأستی گوستاو واسا لقب ، سوئدˇ پئر ایسه. گوستاو واسا زمات ، سوئدˇ مذهب تغییر بوگوده و پروتستانیسم به عنوان ملی مذهب دوجین بوبوسته.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. gustav-vasa-i-king-of-sweden