میان پشته کاخ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ا كاخ در ميان پشته و بين دو تا پورد انزلی و غازيان در محوطیه و سيعی واقع ببوسته ، قبل از این که اونه چاکونید ، اونه جا سر كاخ زيبا و باشكوه (( خوشتاريا )) قرار داشتی كه هنوز روشنائی برقايران میئن وجود نداشتی شبها در نور غرق بو ، ا بنای زيبا و باشكوه در سال 1307 شمسی آتش بیگیفت و بوسوخت . چاگودن كاخ ميان پشته از سال 1308 شمسی آغاز و بين سالان 1313 - 1314 شمسی توماما بوسته. مساحت اونه زير بنا 1168 مترمربع ایسه. بدنیه ساختمان دو جدار و از بلوك سيمانی چاگوده ببو دارای 11 تا اوطاق و ایته سالون پذيرائی با چهار تا سرويس حمام و دستشوئی ایسه. داخل اوطاقان به طرز زيبائی گچ بری ببوسته و ایته پیله لوستر ، 6 شاخه كريستال با زنجيری در كاخ سرسرا آويزان ایسه. از سال 1367 نيروی دريائی ، پس از تعميرات اساسی ، کاخا تبدیل به موزه و انواع سلاحهان گرم و سردا از زمان صفويه تاحاسه در قفسان مخصوص جاسازی و در معرض ديد عموم قرار بدا كه ایته از نوقاط ديدنی و خاطره انگيز بندرانزلی ایسه و بازديد از ا نظامی موزه برای عموم آزاد ایسه.