مانگيل

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مانگيل
ايته تاتايي {{{رسمي نام}}} ٚ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : {{{رسمي نام}}}
کشور : ایران Flag of Iran.svg
مردۊم
زوان: گیلکی، رۊباري لهجه أمرأ
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه : ۳۹۶ متر


مانگيل ايته جه گيلانˇ شأران ؤ ايته جه رۊبارˇ شأرستانˇ هفت ته شأر ايسه. أ شهر رۊبارˇ شهرستانˇ نسا مئن قرار بيگيفته ؤ قزوين ؤ زنجان دۊ ته اۊستان أمرأ ني مجاورت دره.

مانگيلˇ شهرˇ وۊرۊدي

مانگيلˇ نام[دچينواچين]

اي سري جه دئباره شناسان معتقد ايسن کي "من" ؤ "مان" پيشوند مکان ايسيد ؤ ترکيب مان+گيل معني قؤم گيل زيوشˇ جيگا یا گيلکان سامان دهه ؤ منجيل هۊ مانگيلˇ واجه معرب بۊبؤسته ايسه.

جمعيت[دچينواچين]

مانگيلˇ جمعيت بر اساس سال ۱۳۹۰ˇ سر ايشماردن، ۱۷،۳۹۶ نفر ايسه.

پاکˇ انرژی[دچينواچين]

مانگيلˇ بادي قۊوتگا[دچينواچين]

مانگيلˇ شديدˇ باد ايته جه أ شهر خواص ايسه کي اۊنه گيلانˇ باخي شأران جه متمایز کۊنه. أ باد وٚهار ؤ تاوسسان مئن پۊر شديد ايسه ؤ پئيز ؤ زٚمٚسسان مئن کمترˇ شدت أمرأ وزه. أ باد به قدري شديد ايسه کي ز داران کي کشاورزي أصلي محصۊل أ منطقه مئن ايسه خم کۊنه. ۱۳۷۰ سالˇ أوائل دؤلت کي أ منطقه پتانسیل شناسایي بۊگۊده بؤ، تصميم بيگيته کي چأگۊدن ايته بادي قۊوتگا أمرأ، بادˇ جۊنبشي انرژي به الکتريکي انرژي تبديل بۊکۊنه کي تجديد پذير ؤ پاکˇ انرژي ايسه. ويشتر أ قۊوتگا تۊربينان جه دانمارک بيهه بۊبؤسته ولي بعدا بتانستيد الگۊ اۊسادن اۊ دانمارکي تۊربينان جه چند ته تۊربين هم ايرانˇ دۊرۊن چأکۊنيد. مانگيل، ۸۷ درصد سالˇ رۊزانˇ دۊرۊن شديدˇ باد دره کي شأ اۊنˇ قۊوتگا ايتأ تۊربين أمرأ ۲/۴ ميليؤن کيلؤوات برق چأگۊدن. أ قۊوتگا هسأ ۱۷۱ ته تۊربين دره کي هسأ ني اۊنˇ تعداد ويشتر گۊدن دريدي.

مانگيلˇ بادي قۊوتگا

ايسپي‌رۊ سد[دچينواچين]

ايسپي‌رۊ سد یا مانگيلˇ سد ايته دِ جه أ شأرˇ مشخصه‌ئان ايسه. أ سد ايسپي‌رۊ أولي قسمتˇ سر ؤ اۊیه کي دۊته رۊخانان قزل‌اؤزن ؤ شاهرۊد ايته بيدي، چأگۊده بۊبؤسته. أ سدˇ اؤ، کشاورزي ؤ برق چأکۊني ره استفاده به.[۱] أ سد، ايرانˇ أولي سد ايسه کي اۊنˇ چأگۊدن جه سال ۱۳۳۵ شرۊع بۊبؤسته ؤ ۱۳۴۰/۱۱/۲۵ شمسي دۊرۊن تکميل بۊبۊسته ؤ ۱۳۴۱/۲/۲۹ دۊرۊن به بهره برداري فأرئسه. أ سد توسط ساسرˇ فرانسوي شرکت چأگۊده بۊبؤسته.

ايسپي‌رۊ سد

تاتاييان[دچينواچين]

مانگيلˇ بادي قۊوتگا
دلیر گنبد - منجیل
مانگيلˇ دلير گنبد
مانگيل، جمارانˇ پاراخۊتˇ مجسمه

سربس[دچينواچين]