لنکران

Wikipedia جي
ایته خیابان لنکران ٚ دۊرۊن

لنکران ایته شهر ایسه کي آذرباىجان ٚ جؤمۊري دۊرۊن واقع بۊبؤسته ؤ اۊن ٚ مردۊمان تالش ایسد. قديم ٚ زمات ایته جه شأراني بۊ کي گيلان ٚ ايالت ٚ مئن نهأ بۊ ؤ بأزۊن ترکمنچای ؤ گلستان ٚ عهدنامه مئن، ایران ٚ جه جۊدا بۊبؤست. لنکران هأسأ ایته جه مۊهم‌ترین شأران، تالش ؤ آذرباىجان ٚ جؤمۊري مئن ایسه.

سربس[دچينواچين]