لاجؤنˇ مسجدجامع

Wikipedia جي

لاجؤنˇ مسجد جامع، کیایی‌ئنˇ زمت چاگوده ببؤ. سلطان مأمد کیا، سال 893 هجری قمری قوربانˇ عیدˇ روز ای مسجدˇ مئن نماز بخؤنده. ای مسجد ایوانˇ درˇ سر، ورودی دیمه، یک‌ته مرمری سنگˇ سر سؤلطان حوسئن صفوی فرمان بنویشته هننأ کی ای فرمانˇ سال 1106 هجری قمری ایسسه. ای مسجد، سردارˇ جنگلˇ میدؤنˇ غربی ضلعˇ مئن بنأ ببؤ، چارپادشا جولؤ.