شهرستان شاهرود

Wikipedia جي
سمنان اوستان

شاهرود شهرستان ایته جه شهرستانان سمنان اوستان ایسه . جه کیشور ایران که اونه مرکز هم شاهرود شهر ایسه.


کیشوری تقسیمان[دچينواچين]

شهر: شاهرود

شهران: بسطام، مجن، کلاته خیج.

شهر: بیارجمند


شهر: میامی.

سمنان (اوستان)

سمنان (اوستان)

مرکز سمنان
شهرستانان دامغان | سمنان | شاهرود | گرمسار | مهدی‌ شهر
شهرون

آرادان | امیریه | ایوانکی | بسطام | بیارجمند | دامغان | درجزین | دیباج | سرخه | سمنان | شاهرود | شهمیرزاد | کلاته خیج | گرمسار | مجن | مهدی ‌شهر | میامی 

دئنی جیگان

شیخ حسن جوری آرامگاه  | سمنان بازار  | چهل‌دختر برج  | مهماندوست برج  | سمنان دروازه ارگ  | دربند غار  | شیربند غار  | سیاه‌کوه قصران  | کهن‌دژ قلعه  | گردکوه قلعه  | سپهسالار کاروانسرا  | بایزید بسطامی مجموعه  | تاریخانه مسجد  | سمنان موزه  | شاهرود موزه