پرش به محتوا

شهرستان بیرجند

Wikipedia جي
خوراسان جنوبی

بیرجند شهرستان ایته جه شهرستانان خوراسان جنوبی اوستان ایسه . جه کیشور ایران که اونه مرکز هم شهر بیرجند ایسه.


کیشوری تقسیمان[دچينواچين]


خراسان جنوبی (اوستان)

خراسان جنوبی (اوستان)

مرکز بیرجند
شهرستانان بشرویه | بیرجند | درمیان | سرایان | سربیشه | فردوس |قائنات | نهبندان
شهرون آرین‌شهر | اسدیه | اسفدن | اسلامیه | آیسک | بشرویه | بیرجند | حاجی‌آباد | خضری دشت بیاض | خوسف | زهان | سرایان | سربیشه | سه‌قلعه | شوسف | طبس مسينا | فردوس | قائن | قهستان | مود | نهبندان | نیمبلوک
دئنی جیگان

گیوک آبشار  | فردوس آبگرم معدنی  | علیا باغستان  | بیدسگان | سردار تخت  | خراشاد | شوکت‌آباد | اکبریه عمارت  | چنشت غار  | خونیک غار  | بیرجند قلعه  | فورگ قلعه  | نیه قلعه  | فردوس قنات بلده  | کوچ | فردوس کوه قلعه  | ماخونیک | شوکتیه مدرسه  | قاین مسجد جامع  | هندوالان مسجد جامع  | بیرجند موزه  | مهوید 

</noinclude>