شهرستان بوئین‌ زهرا

Wikipedia جي
قزوین اوستان

بوئین زهرا شهرستان ایته جه شهرستانان قزوین اوستان ایسه . جه کیشور ایران که اونه مرکز هم بوئین زهرا شهر ایسه.


کیشوری تقسیمان[دچينواچين]

شهران: بوئین‌زهرا و سگزآباد


 • آوج بخش
  • حصار ولیعصر دهستان
  • خرقان غربی دهستان
  • شهید آباد دهستان

شهران: آوج

 • رامند بخش
  • ابراهیم آباد دهستان
  • رامند جنوبی دهستان
  • یزن دهستان

شهر: دانسفهان

 • شال بخش
  • زین آباد دهستان
  • قلعه هاشم دهستان

شهر: شال

شهر: آبگرم

شهر: ارداق

قزوین (اوستان)

قزوین (اوستان)

مرکز قزوین
شهرستانان آبیک | البرز | بوئین‌ زهرا | تاکستان | قزوین
شهرون

آبگرم | آبیک | ارداق | اسفرورین | اقبالیه | الوند | آوج | بوئین ‌زهرا | بیدستان | تاکستان | خاکعلی | خرمدشت | دانسفهان | رازمیان | سگزآباد | سیردان | شال | ضیاءآباد | قزوین | کوهین | محمدیه | محمودآباد نمونه | معلم ‌کلایه | نرجه 

دئنی جیگان

سردار آب‌انبار  | حمدالله مستوفی آرامگاه  | قزوین امامزاده حسین  | شکرناب امامزاده  | پیغمبرکوه | تپه باستانی خله‌کوه | درب کوشک دروازه  | اوان دریاچه  | عمارت کلاه‌فرنگی | الموت قلعه  | شمیران قلعه  | حمامان آب معدنی آبگرم | قزوین مسجدالنبی