جرمني زوانان

Wikipedia جي

جرمني زوانان ىا آلماني زوانان ايته جرگه هيندۊاۊرۊپايي زوانان ٚ خانواده جه ایسه. اينگيليسي، نؤروژي، آلماني، سۊئدي و... جرمني زوانان جه ايسن. ژرمني زوانان ٚ گۊتنکسان لاتين ٚ أليفبي-أ کار-أ گیرن. جرمني زوانان حۊدۊد ۵۱۵ ميليۊن نفر ٚ ماري زوان ايسد ؤ اۊرۊپا، کلسيايي آمريکا، اؤقیانۊسیه ؤ آفريقا نسا مئن رائج ايسد. اينگيليسي کي تقريباً ۲ ميليارد نفر گۊتنکس دأره، ويشترين گۊتنکسان-أ جرمني زوانان مئن دأره. همه ته جرمني زوانان ٚ بۊنه نياجرمني-أ رسه کي آهين ٚ عصر ٚ مئن ايسکانديناوي دۊرۊن رائج بۊ.

سربس[دچينواچين]