ايسکانديناوي

Wikipedia جي
هوایی تاتایی جه ايسکانديناوي شبه جزیره

ايسکانديناوي ایتا جوغرافیایی منطقه اوروپا کلسیا میان ایسه. أ منطقه تشکیل بوبوسته جه ايسکانديناوي شبه جزیره (نؤروژ و سوئد) ، ایتا خال جه فنلاند صارا و دانمارک ، ایسلند و فارو جزیره‌ٰن. ايسکانديناوي ایتا منطقه ایسه کی فرهنگ و زوان موشترک دأره. جه قدیم زمات ، اونه مردومان نورس یا نوردیک دوخادید کی ایتا خال جه ژرمانی (آریایی) جرگه ایسید. أ منطقه به کم جمعیتی ، دریا و ماهیگیری ، بوجور بودن سطح زندگی و سطح سواد جامعه شناس ایسه.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. Scandinavia region, Northern Europe