تالشˇ شأرستان

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تالشˇ شأرستان
ایته تصویر تالشˇ شأرستان جی
Rudbar County
رسمي نام شهرستان تالش
کشور ایران Flag of Iran.svg
ايالت گیلان
قدیمی نامؤن کرگانرۊد، طوالش
اینترنتی سایت http://roodbar.gilan.ir/
تلفونˇ پیش‌شوماره ۰۱۳
مردوم/جوغرافی
جمعیت ۲۰۰٬۶۴۹
زوان تالشي، گیلکي [۱]
شهرؤن
هشتپر، أسالم، ليسار، حويق، چۊبر
بخشؤن
مرکزي بخش، أسالمˇ بخش، کرگانرۊدˇ بخش، حويقˇ بخش


تالشˇ شأرستان ايتأ جه گيلانˇ اۊستانˇ شأرستانان ايسه. أ شأرستانˇ جمعيت به ۲۰۰،۶۴۹ نفر فأرئسه ؤ گيلانˇ دۊوؤمي شأرستان جه نظر جمعيت ايسه. تالشˇ شأرستانˇ مرکز هشتپر ايسه کي ويشتر جه ۵۴٬۱۷۸ نفر جمعيت دأره. أ شأرستان جه ۴ تأ بخش ؤ ۱۰ تأ دهستان تشکيل بۊبؤسته ؤ جه کلسيا آستارا شأرستان أمرأ ؤ جه خۊرخۊس أردبيلˇ اۊستان ؤ جه نسا ئم رزوندي أمرأ مۊجاورت دأره. تالشˇ شأرستان گيلانˇ خۊرخۊسˇ ور قرار بيگيته دأره ؤ خۊ خۊرۊم طبيعت وأستي پۊر مؤرد توجه ايسه ؤ جه گيلانˇ تۊريستي جيگان به شۊمار آیه.[۲] أ شأرستان جه نظر زيميگ دؤني به دۊ تأ منطقه جلگه‌اي ؤ کۊهستاني تقسيم به، ؤ جه جلگه‌اي ور کاسپي دریا أمرأ ؤ جه کۊهستاني ور تالشˇ رشته کۊه أمرأ همجوار ايسه. [۳] تالش خاويار چاکۊدنˇ مئن أولي رتبه ايران مئن دارا ايسه ؤ ايتأ پيله بخش جه اۊنˇ چاکۊده'ن ئم به باخي کشوران صادر به.[۴] تالش هأتؤ ني أولي رتبه تنباکۊ کشت مئن ؤ دأشتن ۲ هزار ؤ ۸۰۰ هکتار کيوي باغ أمرأ ويشترين کيوي محصۊلان گيلان ؤ ايران مئن دهه.[۵] جه باخي تالش أصلي محصۊلان شأ به کۊنۊس، تۊرف، عسل، آغۊز و فۊندؤق اشاره گۊدن.[۶]

زوان[دچينواچين]

أ شهرستانˇ مردۊم ويشتر تالش ايسن ؤ به تالشي زوان گب زنن.[۷] گيلکي ئم أ شهرستانˇ مئن رائج ايسه.[۸][۹][۱۰]

دئني جيگائان[دچينواچين]

 • سياهدارانˇ پارک (تالشˇ بام)
 • تالشˇ ریلي سۊرتمه
 • قرؤقˇ ساحل
 • تازه آبادˇ ساحل
 • سردار امجد کرگانرۊدی کاخ، پارک شهر مئن
 • مریانˇ جؤردي
 • ریکˇ جؤردي
 • کیشۊن بؤن
 • سۊوتۊنˇ جؤردي دهکده
 • ليسارˇ سلسالˇ دز
 • جؤکدان، آسبۊمارˇ جؤردي
 • جؤکندانˇ ساحل
 • جؤکندان، نيلرۊدˇ مايي مشۊ
 • جؤکندانˇ سٚل
 • گيسؤمˇ ساحل ؤ دامان
 • اسالم به الماسˇ راشي
 • حويق، زمردˇ مايي مشۊ
 • چوبرˇ ساحلي پارک
 • چۊبرˇ نرگس خاتۊنˇ بۊقا
 • بابا اسماعیلˇ بۊقا
 • سید نیکی بۊقا
 • سراگاه دریاچه
 • نئؤرˇ سٚل
 • لوشکی لمیرˇ مايي مشۊ
 • چۊبر، ریشو مايي مشۊ
 • مریان، شیلوشتˇ مايي مشۊ
 • خطبه سرا، ریوو مايي مشۊ
 • أسالم، دریابؤن مايي مشۊ

سربس[دچينواچين]

 1. https://www.ethnologue.com/language/glk
 2. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/01/02/319987/تالش-قطب-اکوتوریسم-ایران-پذیرای-میهمانان-نوروزی-تصاویر%7Cزبان=fa%7Cتاریخ بازبینی=2018-06-01}}
 3. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/01/13/326292/گیلان-پایتخت-اکوتوریسم-ایران-تصاویر%7Cزبان=fa%7Cتاریخ بازبینی=2018-06-01}}
 4. https://www.yjc.ir/fa/news/6735381/تالش-پیشگام-در-تولید-خاویار/تالش پیشگام در تولید خاویار|زبان=fa|تاریخ بازبینی=1397-08-28}}قالب:پیوند مرده
 5. https://www.yjc.ir/fa/news/6735381/تالش-پیشگام-در-تولید-خاویار/گیلان قطب تولید کیوی در کشور|زبان=fa|تاریخ بازبینی=1397-09-01}}قالب:پیوند مرده
 6. http://www.mojnews.com/بخش-استان-ها-62/247986-تالش-از-نظر-سطح-کشت-میزان-تولید-ازگیل-رتبه-نخست-گیلان-را-دارد/تالش قطب ازگیل در گیلان|زبان=fa|تاریخ بازبینی=1397-07-28}}
 7. سایت شهرداری تالشقالب:پیوند مرده
 8. http://www.taleshen.ir/joqrafiyaye%20farhangi.htm%7Cتاریخ بازدید=۲۱ ژوئیه ۲۰۱۳}}قالب:پیوند مرده
 9. http://www.tatha.fagig.com/tati%20talesh2.htm%7Cتاریخ بازدید=۲۱ ژوئیه ۲۰۱۳|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150320035425/http://www.tatha.fagig.com/tati%20talesh2.htm%7Carchivedate=۲۰ مارس ۲۰۱۵|dead-url=yes}}
 10. رهنمایی، محمدتقی، علل نفوذ زبان‌های ترکی و گیلکی در تالش، فصلنامه تحقیقات تالش، شماره ۲ - زمستان ۱۳۸۰.