پرش به محتوا

اۊرالي زوؤنؤن

Wikipedia جي

اۊرالي زوؤنؤن (اينگيليسي جي: Uralic languages گه گاگلف Uralian languages ني دؤخؤندن بۊنه) زوؤني خؤنواده'ن ٚ جي هيسه ۳۵ته[۱] زوؤن ٚ أرأ گه دۊنيا مئن ۲۵ ميلىۊن آدم اي زوؤنؤن ٚ جي گب زنن. اي زوؤني خؤنواده ٚ پيلاترين زوؤن مجاري هيسه گه ويشترين بۊمي گۊتنکس-ه اۊرالي زوؤنؤن ٚ مئن دأره (نصف ٚ جي ويشتر). ايمه‌رأن فنلاندي یأ استؤنيایي هيسن گه ويشترين گۊتنکسؤن ٚ دارا هيسن. دئبأخي زوؤنؤن أني گه کمتره گۊیشور دأرن ئرزيا، مؤکشا، ماري، ۊدمۊرت، سامي، کؤمي یأ وپسيأن هيسن گه ايسکانديناويا ؤ رۊسيه ٚ کلسيا مناطق ٚ مئن گب زأن بۊنن.

اۊرالي زۊوؤنؤن

«اۊرالي» ٚ نؤم ايندؤني هيسه گه فرض بۊنه اي زوؤني خؤنواده ٚ مار ٚ سامؤن (منشأ) منطقه‌اي هيسه اۊرال ٚ کۊهؤن ٚ نزيکي.

پيشبنأرؤن پرؤتؤ-اۊراليک زوؤنؤن ٚ زادگا ره:

  • وؤلگا رۊ ٚ نزيکي، تۊرال ٚ خۊرخؤس، هيندۊرۊپایي زوؤنؤن ٚ منشأ ٚ نزيکي، یا اۊرال ٚ خۊرتاو ؤ نسا یته دامؤن ٚ مئن گه اؤکا رۊ ؤ لهستؤن ٚ مرکز ٚ مئنأ نيأ. دئه-حدس أني وؤلگا ؤ کاما رۊخؤنه‌ئن ٚ مئنأ هيسه. هيتأني اۊرالي زوؤنؤن ٚ ماري سامؤن تا بالتيک ٚ دریا ني فرض بؤبؤ‌ نأ.[۲]
  • پي. هاجدۊ اي پيشأننه گه اۊرالي زوؤنؤن ٚ منشأ' خأن صربستؤن ٚ خۊرخؤس أ غربي کلسا دؤنسن.[۳]
  • ۲۰۱۹ مئن یته ژنتيک‌وري هامۊجش، هيتأني باستؤن‌شينأسي ؤ زوؤن‌شينأسي أساس ٚ سر صۊرت بگيت ؤ اۊن ٚ نتيجه خۊلأصه بؤبؤر اين بؤ گه اۊراليک-گب‌زنان 2500 تا 3000 سال پيشتر خۊرتاو ٚ جي بالتيک ٚ منطقه-أ برسئن.[۴]
  1. https://www.ethnologue.com/subgroups/uralic
  2. http://anthropogenesis.kinshipstudies.org/blog/2012/10/01/on-the-homeland-of-the-uralic-language-family/
  3. The Cambridge History of Early Inner Asia, p. 231.
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6544527/