آلمانی زوانؤن

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

آلمانی زوانؤن یک جرگه زوانن که کسنˇ همره هم‌ریشه ایسسن و یکته خال ایسسن، هند و اوروپپایی زوانی خانواده جی.