پرش به محتوا

سوم فروردین

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن ۳ فروردین أجي)
فروردین
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
هجری‌ شمسی ماهان
آول
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
گالشی ماهان


سومفروردین خورشیدی ناموساویه با 18 آول گالشی تقویم .

3 فروردین - ایران تقویم رسمی مین آغاز سال جا 3 روز ردا بو و به اونه تومانا بستن ۳۶2 روز (سال عادی مین) یا ۳۶3 روز (سال کبیسه مین) بمانسته.

ایتفاقان[دچينواچين]

سال 1175 ه ش - آغا ممد خان قاجار تئران مین تاجگوذاری بوگوده و ا شهر پایتخت ببسته.

سال 1301 ه ش - قم حوزیه علمیه را

==تولدان== سید محمد مکی از مفاخر و بزرگان علم و ادب و هنر در اراک

مرگان[دچينواچين]

بیرون پیوندان[دچينواچين]

مناسبتان

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند


گالشی ماهان

نؤروز • کورچ • اریه • تیر • موردال • شریر • امیر • آول • سیا • دیا • ورفنه  • اسفندار