پرش به محتوا

اسفندار ما

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن اسفندار أجي)

اسپندار ما ىا اسفندار ما، گيلکي تقويم مئن، يه‌ته ما ايسه کی 18 تير هجری شمسی جی سراگينه. اي ما، تاؤسؤنˇ دومي ما ايسه ؤ اينˇ وأسي اينه دۊخؤنن اسفندار ما ىا اسپندار ما (Espendar ma) چۊن اي ماىˇ مئن (برعکسˇ مۊردالˇ ما) دئه گۊسند تلف نبنه ؤ گۊسندؤن چاق ؤ سالم بؤن. گالشؤنˇ گيلکي مئن، اسپينه (Espine) بنه "مألي گۊسند" (مألي: ماده).[۱]

اسفندار
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
گالشی ماهان

اسپندار (espəndār) يا اسويندار (esvindār) نی گونن. ای مراسم و جشنی کی هسا عيد نؤروز ِ زمات گينن، پيش‌تر ای ما مئن گيتن. (گاه‌شماری گيلانی، مسعود پورهادی، ايليا نشر، ص52)


پیوندان

[دچينواچين]

[۱]

[۲]

ویکی فارسی

گالشی ماهان

نؤروز • کورچ • اریه • تیر • موردال • شریر • امیر • آول • سیا • دیا • ورفنه  • اسفندار

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند

  1. محمدولی مظفری. پژوهش‌های فرهنگ عامه (شرق گیلان). نشر فرهنگ ایلیا. رشت:۱۳۹۳. ص۱۴۴