گيلان ٚ اسپهبدان

Wikipedia جي

اِسْپَهْبَدانِ گیلان یا اسپهبدان آستارا يته کوچه حۊکۊمت وستي قؤرۊنˇ مئن بؤ که اينه حاکمانˇ نؤم اسپهد بۊ.

ايشانˇ قلمرۊ

گيلانˇ اسپهبدان[دچينواچين]

پایتخت شیندان،اسپهبد (آستارا)

ايمروزه بخشي از ايران ۊ آذربايجان

شاهانˇ اسامي(اسپهبدان)[دچينواچين]

کیا لواشیر

احمد

حسین

شاپور

ايشانˇ سرگذشت[دچينواچين]

اسپهبدان خۊدمۊختار بؤن ۊ امام علي(ع)ˇ شي خو دولتˇ تأييديه بگيتبؤن.اي حۊکۊمت اعرابˇ مۊقابل ايستادگي بوگوت و اعرابˇ حملئنˇ دۊران خۊ استقلالˇ نگه بدشته بؤ.يته شعرم وجۊد دره که نيشان دنه اسپهبدان سلجوقي دۊرانم حضور دشتن.

پادشاه تازه و تر و جوان/همچو شاخ ارغوان بدرود باد

ای جمال‌الدین چو اصفهود نماند/حصن شندان، ارجوان بدرود باد

—خاقاني ديوان

يته شعرˇ ديگم هيسه که اسپهبد حسينˇ ۊ صفويانˇ دۊره ايشاره دره.

بود در گیلان سپهبد زاده‌ای

نیک‌مردی، مقبلی، آزاده‌ای

مملکت را پاک کرد از شرّ و شِیْن

با لقب نامش: جلال‌الدین حسین

پادشاهی بس ارادتمند بود

طالبِ درویش و دانشمند بود

صوفیان صافْ‌دل را خاکِ راه

داشت اندر آستارا تخت‌گاه

—قاسم انوارˇ کليات

سربس[دچينواچين]

  • اردبیل، تۊکل ابن اسماعیل (۱۳۷۳). صفوةالصفا. به کۊشش غلامرضا طباطبایي مجد. تبریز: مصحّح. شابک ۹۶۴-۶۳۳-۹۱۳-۱.
  • Le Strange, Guy (2011). The Lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia, from the Moslem Conquest to the Time of
  • خاقاني ديوان
  • قاسم انوارˇ کليات