کارائيب ٚ درىا

Wikipedia جي

کارائيب ٚ درىا ىا کاريب ٚ درىا (اينگيليسي: Caribbean Sea، ايسپانيايي: Mar Caribe) ايته درىا أطلس ٚ اؤقىانۊس ٚ خۊرخۊس ایسه. اۊن ٚ مساحت حدۊد ۲,۷۵۳,۰۰۰ کيلۊمتر مربع ایسه. کارائيب درىا نسا جه کؤلؤمبيا، پاناما ؤ ونزؤئلا أمرأ سامانسر دأره. خۊرخۊس ٚ جه کاستاريکا، نيکاراگوئه، هؤندۊراس، گۊاتمالا، بليز ؤ مکزیک ٚ یوکاتان ٚ شبه جزیره ؤ کلسيا جه کۊبا، ايسپانيؤلا، جامائيکا، پؤرتؤريکؤ ؤ خۊرتاوي کلسيا جه ترينيداد ؤ تؤباگؤ پره سر واقع بۊبؤسته. جامائيکا ؤ کۊبا پيله‌ترین جزایر کارائيب ٚ درىا میان ایسید کي أ منطقه بین کۊبا ؤ جامائيکا ۷,۶۸۶ متر ٚ أمرأ جۊلف‌ترین نؤقطه کارائيب ٚ درىا جه ایسه.

أولين اۊرۊپايي کي کارائيب-أ فأرسه، کريستؤف کؤلؤمب بۊ کي ۱۴۹۲ ميلادي سال ٚ مئن هاوايي جزيره-یأ فأرسه ؤ مؤفق بۊبؤسته ایته تازه تجاري راه به آسیا پیدا بۊکۊنه.[۱]

تاتایی جیگا[دچينواچين]

جیر بینیویشته[دچينواچين]

  1. https://www.britannica.com/place/Caribbean-Sea