بليز

Wikipedia جي
بلیزˇ بیدوق

بلیز ایتا کوچی کشور مرکزي آمريکا و کاراییبˇ دریا میان ایسه. بلیز جه نسایی مکزیکˇ یوکاتانˇ شبه جزیره و جه آفتونشست گواتمالا مره مرز دره. بلیزˇ خورتاب ساحلی مناطق ، باتلاقی و پست ایسه و جه آفتوزردی سمت ، ارتفاع ویشتر و زمین بولند تر به. نصف بلیزˇ مساحت جه استوایی دامون شکل بیگیفته. بلیز حدود چهارصد هیزار نفر جمعیت دره و اونه پاتختˇ نام بلموپان ایسه. بلیز ابتدا إسپانیا و بعد انگلستان مستعمره بود و بریتانیا مستعمره-هان میان واپسی کشور مرکزی آمریکا میان بود کی بتنسته خو آزاتیه جه بریتانیا بدس باوره. تا سال ۱۹۷۳ میلادی اَ کشور ، انگلستانˇ هندوراس دوخادید. ۲۱ دسامبر ۱۹۸۱ میان بلیز خو آزاتی و استقلاله ، بریتانیا جه جیگیفه. ولی تا هسأ بلیز خو سیاسی و ایقتصادی روابط بریتانیا مره دره و شأ گوفتن بریتانیا نفوذ، بلیز میان تا هسا قوت دره.[۱] [۲]

تاتایی جیگا[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. our-member-countries/belize
  2. Belize