پنجته پا جؤدا

Wikipedia جي
پنجته پا جؤدا

پنجته پا جؤدا(اينگيليسي مئن:‎Five Feet Apart‎) يته فيلم درام ؤ رؤمانتيکˇ ژأنرˇ مئن هيسه کي سال ۲۰۱۹ ميأن مؤنتشرأبؤ.أ فيلمˇ ره کيتاب جي ويتأن کي أ کيتابˇ نيويشتنکس ریچل لیپینکات بؤ.

فيلمˇ ايطلاعات[دچينواچين]

کارگردؤن:جاستین بالدۊني

بازيگرؤن:

کول میچل اسپراوس

هالی لو ریچاردسون

فؤرۊش:۹۱ ميليۊن دؤلار

داستؤنˇ خؤلأصه[دچينواچين]

داستؤن،دۊته نؤجؤانˇ باره هيسه کي أشانˇ نؤم ويل ؤ استلا هيسه أشان يته نادر بيماري ره مؤبتلا هيسأن کي أنه نؤم فیبروز سیستیک هيسه أ بيماري ايته هيسهˇ کي أشاني کي أنه مؤبتلا هيسأن خأن حتما شيش ته قدم کسأنˇ أمرأ فاصله بدأرن و...

سربس[دچينواچين]