ناصر ملک مطیعی

Wikipedia جي


ایسم : ناصر ملک مطیعی

تولد:

قبل ان که بازیگر ببه معلم ورزش بو تهران مدرسان مین هطو تو کار تئاتر و دوبلور .فیلمانی که بازی بوگوده[دچينواچين]

«واريته بهار» (پرويز خطيبی، 1328)، «شكارخانگی»، («علي دريابيگی»، 1330) ، «ولگرد» (مهدی رييس فيروز، 1331) ، «گرداب» (حسن خردمند، 1332) ، غفلت (علی كسمايی، 1332) ، «چهارراه حوادث» (ساموئل خاچيكيان، 1333)، «اتهام» (شاپور ياسم، 1335) ، «بازگشت به زندگی» (عطا‌الله زاهد، 1336)، «عروس فراری» (اسماعيل كوشان، 1337)، «طلسم شكسته» (سيامك ياسمی، 1337)، «دشمن زن» (پرويز خطيبی، 1337)، «دو قلوها» (سيامك ياسمی، 1338)، «اول هيكل» (سيامك ياسمی، 1339)، عمو نوروز (سيامك ياسمی، 1340)، آرامش قبل از طوفان (خسرو پرويزي، 1340)، عسل تلخ (حسين مدنی، 1340)، سايه سرنوشت (اسماعيل كوشان، 1340)، آس و پاس (سيامك ياسمی، 1340) ، كلاه مخملی (اسماعيل كوشان، 1341)، با معرفت‌ها (حسين مدنی، 1342)، ابرام در پاريس (اسماعيل كوشان، 1343)، سالار مردان (نظام فاطمی، 1347) ، مردان روزگار (مازيار پرتو، 1348)، «قيصر» (مسعود كيميايی، 1348) ، «عروس دهكده»، «تركمن» (آراس خان) ، «علي بی غم» (عباس كسايی، 1349)، رقاصه شهر (شاپور قريب، 1349)، «طوقی» (علی حاتمی، 1349)، «مريد حق» (نظام فاطمی، 1349)، «سه قاب» (ذكريا هاشمی، 1350) ، «كاكو» (شاپور قريب، 1350)و...

بیرون پیوندان[دچينواچين]

سینما ستاران

گیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، نورالدین دعایی، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.