موزه میراث روستایی گیلان

Wikipedia جي

موزیه گیلان میراث روستایی اولین اکو موزه ای ایسه که در رابطیه با معرفیه تاریخچه و نوع فرهنگ و زندگیه مردوم در فضای باز ایجاد ببوسته. ا موزه میئن معیشت ، کار ، مسکن ، صنایع دستی و انواع فضاهایی که در یک حوزیه خانوادگی میئن وجود داره بازسازی و به نمایش در بامو.

موزه میراث روستایی

اَ موزه ایته زمینه میئن به مساحت حدود 260 هیکتار [[سراوان جنگلی پارک میون ، واقع در کیلومتر 18 جاده رشتتئران در دست اجرا ایسه. اونه مقدمات اولیه از اولانه سال 1381 شوروع ببوسته. در اوردیبهشت 1384 اولین کارگاه ا طرح (حوزه فرهنگی و معماری جولگه شرق سپید رود) راه‌اندازی ببوسته.

میراث روستایی موزه به هیمت دو ته ایسپانسر خارجی و چهارته اورگان داخیلی راه اندازی ببوسته. فیکر تاسیس اَ موزه زمین لرزه پسی که سال 1369 گیلانه میئن ایتفاق دکفت و امی بناهای سونتیه تخریب کود پیدا ببوسته. اما اونه فاز موطالعات موقدماتی از اوایل سال 1381 شروع ببوست. تا هسه 6 ته مجموعه ی مسکونی که 27 تا سازه خو میئن دره و اوشنه موضوع هم مربوط به حوزه ی فرهنگی و معماری جولگه ی شرق سیفیدرود عه موزه دورون بساخته دی. علاوه بر ان 4 ته مجموعه ی مسکونی هم که 14 سازه ی مربوط به حوزه ی فرهنگی و معماری جولگه ی مرکزی گیلان شینه اَ موزه دورون بازسازی ببوسته. موزه سایت دورون 2 ته مجموعه میهمان پذیر نهه که اوشانه ظرفیت 150 ته واحد 3 تا 5 نفره ایسه که مصالح بومی امره اوشنه چاکودید.

اَ سایت دورون محل های جوداگانه ای هم بازی های سونتی واسی - پرورش گیاهان دارویی و درختان بومی - بازار روز - کارگاه صنعتی - بیجار و چایی باغ معماری روستایی ملل - زاکان بازی جیگا - چای خانه و ریستوران سونتی اوردوگاه تفریحی و مرکز معماری و مردم شناسی در نظر بیگفته ببوسته.


گیلانه دیدنی جیگاؤن

سردار محتشمه باغ . سالار مشكوه باغ ، امیر كلایه تالاب شیر جو پشت بخش . انزلی تالاب . لاكانه آب شور چشمه . چشما گل سه شنبه چشمه . سجیرانه آب معدنی چشمه . زمزمه آب معدنی چشمه . علی زاخونی آب معدنی چشمه . سنگروده آب معدنی چشمه . ماستخوره آب گرم چشمه . گوهر روده دره سفید رود شرقی كناره . منطقیه حفاظت ببوستیه امیر كلایه . منطقیه حفاظت ببوستیه سلكه . منطقیه حفاظت ببوستیه لوندویل . منطقیه حفاظت ببوستیه لیسار . منطقیه حفاظت ببوستیه ناواسالم . منطقیه حفاظت ببوستیه آلالان . منطقیه حفاظت ببوستیه سیا كشم . منطقیه حفاظت ببوستیه سرخانكل . رشته موزه