پرش به محتوا

شيلي

Wikipedia جي
شيلي
Chile ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي
بۊلند ٚ قۊلـله
اوخوس دل سالادو (fa) ترجمه (۶٬۸۹۳ متر) ویرایش مقدار در Wikidata
جيرترين ٚ جيگا
اقیانوس آرام (fa) ترجمه (۰ متر) ویرایش مقدار در Wikidata
پيلئکي
۷۵۶٬۱۰۲ km² ویرایش مقدار در Wikidata
جمعيت
پایتخت
رسمي زوان
جمعيت
۱۹٬۴۵۸٬۰۰۰[۱] (۲۰۲۱) ویرایش مقدار در Wikidata
مردۊم ٚ زيوش ٚ اۊميد
۷۹٫۵۲۲[۲] (۲۰۱۶) ویرایش مقدار در Wikidata
نيظام
حۊکۊمت ٚ جۊر
جؤرترين مقام
گابریل بوریک (fa) ترجمه (۲۰۲۲ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
حۊکۊمت ٚ ريئيس
گابریل بوریک (fa) ترجمه (۲۰۲۲ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
مۊقننه قۊوه
مۊجريه قۊوه
تفاقان
تأسيس ٚ زمات
جيني ضريب
عدد
۴۴٫۹[۳] (۲۰۲۰) ویرایش مقدار در Wikidata
انساني تؤسعه شاخص
شاخص
۰٫۸۵۵[۴] (۲۰۲۱) ویرایش مقدار در Wikidata
بيکاري نرخ
۶[۵] (۲۰۱۴) ویرایش مقدار در Wikidata
ايقتصاد
پۊل ٚ واحد
مرکزي بانک
أفزۊده أرزش ٚ ماليات ٚ نرخ
۱۹ ویرایش مقدار در Wikidata
قانۊني سند
۱۸ ویرایش مقدار در Wikidata
عددان ؤ نمادان
اينترنت ٚ کؤد
‎.cl‏ (fa) ترجمه ویرایش مقدار در Wikidata
دریايي شيناسايي شۊماره
725 ویرایش مقدار در Wikidata
ايزؤ ۳۱۶۶–۱ آلفا-۲
CL ویرایش مقدار در Wikidata
تيلفۊن ٚ کؤد
+56 ویرایش مقدار در Wikidata
باخي ايطلاعات
فرانئن ٚ جهت
قطار ٚ حرکت ٚ جهت
وبجيگا

شيلي، کي اۊن ٚ رسمي نام شيلي جؤمۊري (ايسپانيايي زوان ٚ مئن: República de Chile)، ايسه، ايته کيشور نسايي آمريکا مئن ايسه کي اۊن ٚ مرکز ٚ نام سانتياگؤ ايسه. شيلي نسايي آمريکا نقشه مئن ايته واريک ؤ دراز ٚ شکل دأره کي آنؤد ٚ رشته کۊ اۊن ٚ خۊرتاو ؤ آرام ٚ اۊقىانۊس اۊن ٚ خۊرخۊس قرار بيگيفته دره. أ کيشور کلسيا جه بۊليوي أمرأ، خۊرخۊس ٚ آرژانتين نسا جه ني دريک ٚ گۊذرگا أمرأ سامانسر دأره. أ کيشور ٚ ساحلي خط، آرام ٚ اۊقىانۊس أمرأ ۶۴۳۵ کيلؤمتر-أ فارسه.

سربس[دچينواچين]

  1. نشانی اینترنتی: https://datosmacro.expansion.com/paises/chile.
  2. "UNESCO Institute for Statistics".
  3. نشانی اینترنتی: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI.
  4. "Human Development Report". برنامه عمران ملل متحد. ۲۰۲۲.
  5. نشانی اینترنتی: http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
  6. بانک مرکزی شیلی. "La Unidad Monetaria de Chile" (ايسپانيايي زوؤن جه).{{cite web}}: نگهداری یادکرد:زبان ناشناخته (link) نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
  7. نشانی اینترنتی: http://chartsbin.com/view/edr.
  8. ذکر شده در: La vía doble en España y el sentido de circulación de los trenes por ella. صفحۀ: 26. تاریخ انتشار: آگؤست ۲۰۱۰.