شيلي

Wikipedia جي

شيلي، کي اۊن ٚ رسمي نام شيلي جؤمۊري (ايسپانيايي زوان ٚ مئن: República de Chile)، ايسه، ايته کيشور نسايي آمريکا مئن ايسه کي اۊن ٚ مرکز ٚ نام سانتياگؤ ايسه. شيلي نسايي آمريکا نقشه مئن ايته واريک ؤ دراز ٚ شکل دأره کي آنؤد ٚ رشته کۊ اۊن ٚ خۊرتاو ؤ آرام ٚ اۊقىانۊس اۊن ٚ خۊرخۊس قرار بيگيفته دره. أ کيشور کلسيا جه بۊليوي أمرأ، خۊرخۊس ٚ آرژانتين نسا جه ني دريک ٚ گۊذرگا أمرأ سامانسر دأره. أ کيشور ٚ ساحلي خط، آرام ٚ اۊقىانۊس أمرأ ۶۴۳۵ کيلؤمتر-أ فارسه.

سربس[دچينواچين]